Henna-Mari Havana aloitti Oulun toimistossa

Henna-Mari Havana on koulutukseltaan ympäristötekniikan diplomi-insinööri ja työskennellyt aiemmin teollisuudessa ja viranomaistehtävissä mm. pilaantuneiden maiden parissa. Henna-Mari aloitti työtehtävät Envineerin Oulun toimistolla 1. päivä heinäkuuta. Hän tulee työskentelemään laaja-alaisesti erilaisissa teollisuuden ympäristöhankkeissa projektipäällikkö- ja asiantuntijatehtävissä. Henna-Mari odottaa monipuolisia työtehtäviä, uusien tieto-taitojen oppimista sekä eri näkökulmia asioihin. ”Viranomaisen ja tilaajan roolit ovat minulle tuttuja, konsultin työ taas jotain uutta. Koen, että jokaiselle tekee hyvää katsoa omaa työympäristöään eri näkökulmista, koska tällöin on helpompi myös hahmottaa mitkä ovat ympäristön kannalta parhaimpia käytäntöjä”, Henna-Mari kertoo ja jatkaa: ”Käsitteenä ympäristöala on laaja ja hyvinkin moniulotteinen, mutta se tekeekin ympäristöpuolella työskentelyn mielenkiintoiseksi.”

Kysyttäessä Henna-Marilta, että mikä sai hänet siirtymään juuri Envineeriin, hän kertoo, että aiemmat kokemukset Envineerin työskentelytavoista saivat hänet kiinnostumaan: ”Arvostan, että miten Envineerissä asioita hoidetaan sovitusti, jokainen tietää omat roolinsa sekä vastuunsa ja ratkaisuja haetaan uudella tapaa. Intutio eli se fiilis, mikä jää kun asioit Envineerin kanssa.” Henna-Mari kokee, että yrityksessä on paljon tiedon ja taidon pääomaa, jonka avulla hän voi oppia ja kehittyä alalla. ”Toki ihmiskemioilla on hyvin paljon merkitystä myös, eli osan kanssa löytyy helposti se yhteinen sävel ja ymmärrys”, lisää Henna-Mari lopuksi.

”Henna-Marin aiempi työkokemus viranomais- ja teollisuuspuolen tehtävistä antavat vahvan pohjan ja näkemyksen työskentelyyn konsulttipuolella. Tämä yhdistettynä Henna-Marin positiiviseen asenteeseen ja tekemiseen, niin emme voi olla kuin iloisia, että saimme Henna-Marin Envineer-perheeseemme”, hymyilee Envineerin Oulun ja Kokkolan toimistojen vetäjä Toni Uusimäki.

Tervetuloa Henna-Mari Envineeriin! Henna-Marin tavoitat siis Oulun toimistoltamme alla olevista yhteystiedoista.

Henna-Mari Havana
puh. 040 1802 024
henna-mari.havana(at)envineer.fi

Lue seuraavaksi

Ympäristöriskien arviointi osana vaarallisten kemikaalien käyttöä teollisuudessa

Muuttouutisia Jyväskylästä

Riskinarvioinnit osana jätemateriaalien hyödyntämistä ja kiertotalouden edistämistä