Johtava asiantuntija

Marjaana Salonen

Osaamisalueena sanalliset ja laskennalliset kulkeutumisriskien ja altistumisen arvioinnit, kohdekohtaiset ympäristö- ja terveysriskien arvioinnit, pilaantuneiden maa-alueiden kunnostustarpeen arvioinnit, kestävien riskinhallintatoimien suunnittelu sekä jätteiden ja eri materiaalien hyötykäyttökelpoisuuden arvioinnit.

Lisäksi ampumaratoihin liittyvät selvitykset ja vaikutusarvioinnit, jätteiden kelpoisuuteen ja vaarallisen jätteen määrittelyyn liittyvät arvioinnit sekä ympäristölupahakemukset ja erilaiset ilmoitusmenettelyt.