Jätteiden hyötykäytöllä säästetään sekä rahaa että luontoa

Jätteiden hyötykäyttö tuo säästöjä sekä kustannuksiin että luonnonvaroihin, ja on askel kohti kestävämpää tulevaisuutta. Tässä blogissa kerromme muutamia esimerkkejä jätteen hyötykäytön mahdollisuuksista sekä siitä, mitä palveluita voimme tarjota jätehuollon toimijoille.

Jätteelle uusi elämä

Jäte – sitä syntyy melkeinpä mistä tahansa toiminnasta jossain muodossa. Mutta onko jätteen loppusijoituspaikka aina kaatopaikalla, vai voisiko sitä hyödyntää johonkin muuhun käyttötarkoitukseen? Voiko toisen roska olla toisen aarre – voisiko teidän jätteenne olla jollekin toiselle yritykselle heidän tuotteeseensa sopiva raaka-aine? Me voimme auttaa selvittämään tämän.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Selvittämällä jätteiden ominaisuuksia, ympäristökelpoisuuksia sekä teknisiä ominaisuuksia saadaan selville, voidaanko jätettä käyttää esimerkiksi jossain toiminnan prosessissa hyödyksi tai saisiko jätettä jatkojalostamalla mahdollisesti jotain täysin uutta aikaan.

Mihin jätettä sitten voidaan hyödyntää?

Teollisuuden jätemateriaalit ovat yleensä tuhkia, kuonia, sivukiviaineksia, metsäteollisuuden lietteitä, viherlipeäsakkaa tai ylipäänsä sellaista materiaalia, jota muodostuu paljon. Isoista jätemääristä on mahdollista luoda esimerkiksi uusia rakenteita; kuona-aineesta voidaan tehdä esimerkiksi tie- tai kenttärakenteita. Lisäksi jätettä pystytään hyödyntämään myös pienrakentamisessa: erilaiset kompostit ja kasvualustat ovat tästä hyvä esimerkki. Toki riippuu jätteestä, voidaanko se käsitellä haluttuun muotoon, mutta edellä esitetyt vaihtoehdot ovat aika paljon parempia loppusijoituspaikkoja kuin kaatopaikka.

Jätteiden hyötykäytön mahdollisuuksien hahmottaminen vaatii ymmärrystä siitä, kuinka erilaiset rakenteet voidaan teknisesti toteuttaa. Myös jätteen ympäristökelpoisuus on huomioitava: mitä tahansa jätettä ei voida käyttää missä tahansa. Olennainen osa jätteiden hyötykäytön selvittämistä onkin riskienarvointi, jonka avulla voidaan luotettavasti arvioida ympäristövaikutuksia eri rakenteista.

Lainsäädäntö- ja lupa-asioissa on pidettävä kurssi oikeassa suunnassa

Vaikka jätteen kierrätys on entistä yleisempää, tarvitaan jätteen hyötykäytön suunnitteluun laajaa aiheeseen perehtymistä, sillä se on tarkasti säännelty alue. Laissa on tietyt periaatteet sille, kuinka suunnittelu- ja lupamenettelyt hoidetaan uusissa rakenteissa. Ja oli kyseessä pieni tai iso hanke – tietyt selvitykset ja luvitukset tulee aina tehdä.

Säädöksiin saattaa asiaan perehtymätön helposti hukkua, mutta onneksi meiltä envineeriläisiltä saa niihin asiantuntevaa opastusta! Autamme asiakkaitamme ratkaisemaan sen, kuinka toiminnasta syntyvää jätettä voitaisiin hyödyntää edelleen uusiin tai olemassa oleviin rakenteisiin. Tarjoamme jätehuollon toimijoille sekä muille yrityksille erilaisten jäterakenteiden suunnittelua. Hoidamme myös jätehankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä (YVA) ja lupamenettelyjä.

Lue lisää ympäristölupahakemuksista

Meillä on kokemusta monenlaisista jätehuollon hankkeista eri puolilta maata. Hoidamme puolestanne esimerkiksi materiaalien testauksen, teknisen rakennesuunnittelun, lupahakemusten laadinnan sekä rakentamisen ohjauksen ja valvonnan. Tunnemme säännökset, ja autamme teitä kehittämään kestäviä ratkaisuja toiminnasta syntyvän jätteen hyötykäyttöön!

Kaipaatteko uusia ideoita jätteidenne hyödyntämiseen? Keksitään yhdessä jätteelle uusi elämä!

Lue lisää jätehuollon palveluistamme

Lue seuraavaksi

Envineer Oy vastaavana konsulttina Hyvä YVA -palkitussa hankkeessa

Esittelyssä envineeriläisiä – Janne Huttunen

Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaalla ympäristövalvonta on olennainen osa rakennushanketta