Työmaavalvonta ja ulkopuolinen laadunvalvonta

Autamme sinua varmistamaan, että urakka etenee suunnitelmien mukaan

Kokonaisvaltaista työmaavalvontaa

Työmaanvalvontaan erikoistuneet asiantuntijamme huolehtivat, että työmaalla urakka etenee suunnitelmien mukaisesti – niin itse teknisen maanrakennussuunnitelman, budjetin kuin aikataulun kannalta. Urakoitsijoilla on oma työnjohtonsa, mutta Envineer voi olla rakennuttajan tai tilaajan apuna valvomassa, että projekti etenee heidän näkökulmastaan suunnitelmien mukaan. Työmaavalvojamme osaamiseen kuuluvat esimerkiksi:

1

Lisä- ja muutostöihin liittyvät selvitykset

2

Rahaliikenteen valvominen

3

Asiakirjojen laadinta

4

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät

Mitä on ulkopuolinen laadunvalvonta?

Joissakin tilanteissa kuten jätehuoltohankkeiden tiivisrakenteiden rakentamisessa viranomainen vaatii, että rakenteiden rakennuttamista valvoo ulkopuolinen ja riippumaton laadunvalvoja. Laadunvalvoja ei voi olla sama kuin työmaavalvoja. Ulkopuolinen laadunvalvojan tärkein tehtävä on varmistaa, että työ etenee viranomaisen hyväksymien suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi hänen vastuullaan on tehdä mittauksia ja raportteja alueella.

Ulkopuolinen laadunvalvonta käytännössä

Mitä ulkopuolinen laadunvalvoja tekee käytännössä? Aluksi käydään yhdessä läpi hankkeen tausta ja ympäristöluvan mukaiset suunnitelmat tilaajan kanssa. Tämän jälkeen valvoja laatii tavanomaisesti laadunvalvontasuunnitelman, joka hyväksytetään valvovalla viranomaisella, joka on yleensä ELY-keskus. Ennen työmaan alkamista valvoja käy läpi ympäristönsuojelurakenteen tulevat ominaisuudet ja lausunnollaan toteaa, että kyseisistä materiaaleista on mahdollista tehdä suunniteltuja rakenteita. Itse rakentamisen aikana valvoja seuraa ja havainnoi, että rakentaminen etenee suunnitelmien ja lupapäätösten mukaan ja että rakennusmateriaaleja varastoidaan ja käytetään oikein. Eri rakennusmateriaaleista ja tehdyistä rakenteista voidaan ottaa työmaakokeita ja -mittauksia. Teknisen asiantuntemuksen lisäksi valvonnassa korostuu saumaton vuorovaikutus rakennushankkeen eri tahojen välillä.

Ulkopuolisen laadunvalvojan hyöty on ilmeinen

Ulkopuolinen laadunvalvonta varmistaa, että urakat viedään onnistuneesti ja laadukkaasti kerralla läpi, ja ympäristöhaitat saadaan minimoitua. Kun rakentaminen tehdään alusta alkaen hyvin ja mukana on ammattilainen valvomassa rakentamisen laatua, saadaan aikaan kestäviä ja laadukkaita rakenteita, joissa otetaan myös ympäristönäkökulma huomioon.

Ei yllätyksiä loppuraporteissa

Me Envineerillä kannatamme jatkuvaa yhteydenpitoa, nopeaa reagointia sekä avointa ja suoraa keskustelua. Käymme tekemämme havainnot läpi työmailla välittömästi ja asiat kirjataan myös päiväkirjamaiseen muistioon, joten mitään yllättäviä kommentteja tai havaintoja ei tekemistämme loppuraporteista löydy – asioihin puututaan silloin, kun ne ovat käsillä, eikä myöhemmin.

Jätä yhteydenottopyyntö

  • Lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteen ja tietojen tallentamisen