Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu

Ympäristön kestävään kehittämiseen

Kaavoituksella ja maankäytön suunnittelulla ohjataan ympäristön kestävää kehittymistä

Tarjoamme monipuolisia alueidenkäytön ja rakentamisen edellyttämiä maankäytön suunnittelupalveluita pienen mittakaavan aluesuunnittelusta tuulivoimaosayleiskaavoitukseen. Laadimme kaavaprosessin edellyttämän materiaalin lisäksi myös kaavoituksen lisäselvityksiä, kuten hulevesisuunnittelua, tärinä- ja suuronnettomuusselvityksiä.

Kaavoituksen ja maankäytön suunnittelupalvelut

• Kaavoitus
• Tuulivoimakaavoitus
• Kaavavaikutusarviot (myös tuulivoima)
• Luonto- ja ympäristöselvitykset
• Ekologinen kompensaatio
• Tärinäselvitys
• Suuronnettomuusselvitys
• Hulevesisuunnittelu
• Aluesuunnittelu
• Korttelisuunnittelu
• Vihersuunnittelu
• Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisut

Jätä yhteydenottopyyntö

  • Lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteen ja tietojen tallentamisen