Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu

Ympäristön kestävään kehittämiseen ja onnistuneisiin hankkeisiin

Kaavoituksella ja maankäytön suunnittelulla ohjataan ympäristön kestävää kehittymistä

Tarjoamme monipuolisia alueidenkäytön ja rakentamisen edellyttämiä maankäytön suunnittelupalveluita pienen mittakaavan aluesuunnittelusta tuulivoimaosayleiskaavoitukseen. Laadimme kaavaprosessin edellyttämän materiaalin lisäksi myös kattavasti kaavoituksen lisäselvityksiä, kuten luontoselvityksiä, hulevesisuunnittelua sekä suuronnettomuusselvityksiä.

Maankäytön suunnittelun palveluihimme kuuluvat yleis- ja asemakaavoitus sekä muut maankäytön suunnittelun asiantuntijatehtävät. Asiakkaitamme ovat esimerkiksi kunnat ja kaupungit sekä erilaiset teollisuus- ja energia-alan toimijat.

Kattava ympäristösuunnittelun ja -konsultoinnin palvelutarjonta sekä maankäytön suunnittelu ja kaavoitus samasta talosta

Edellyttääkö hankkeenne sekä kaavoitusta että ympäristövaikutusten arviointia? Tiesithän, että meiltä saat ketterästi molemmat palvelut saman katon alta? Tarjoamme tämän lisäksi monipuolisesti myös muita kaavoituksen edellyttämiä erillisselvityksiä.

Kaavoituksen ja maankäytön suunnittelupalvelut

 • Yleis- ja asemakaavoitus
 • Maankäytön suunnittelun asiantuntijapalvelut
 • Yleissuunnittelu
 • Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisut

Kaavoituksen lisäselvityksenä tehtävät palvelut

 • Kaavavaikutusten arviointi
 • Kaavoituksen suuronnettomuusselvitys
 • Hulevesisuunnittelu ja tulvatarkastelu
 • Ilmastovaikutusten arviointi
 • Ekologinen kompensaatio
 • Tärinäselvitys
 • Melu- ja välkemallinnukset
 • Näymäalueanalyysi
 • Maisemaselvitys
 • Havainnekuvat
 • Asukaskysely
 • Luonto- ja ympäristöselvitykset

Kaavoitusprosessi käytännössä

Aloitusvaihe

Kaavoitusaloite jätetään kunnalle, joka päättää kaavoituksen käynnistämisestä. Tämän jälkeen toimija ja kunta tekevät kaavoitussopimuksen. Laaditaan OAS (osallistumis- ja arviointisuunnitelma), joka asetetaan nähtäville. Tarvittaessa OASia päivitetään kaavaprosessin edetessä. Järjestetään kaavan viranomaisneuvottelu. OASista voi jättää mielipiteensä nähtävillä oloaikana.

Valmisteluvaihe

Laaditaan kaavaluonnos, joka koostuu kaavakartasta ja kaavaselostuksesta sekä mahdollisista erillisselvityksistä. Valmisteluvaiheessa laadittu aineisto esitellään yleisötilaisuudessa etenkin suuremmissa hankkeissa. Valmisteluvaiheen aineisto asetetaan nähtäville. Osalliset voivat jättää mielipiteensä aineistosta ja viranomaisilta pyydetään hankkeesta lausunnot.

Ehdotusvaihe

Laaditaan kaavaehdotus päivittäen ja tarkentaen kaavakarttaa ja -selostusta valmisteluvaiheen palautteen perusteella. Kaavaehdotus asetetaan nähtäville, jolloin osalliset voivat jättää aineistosta muistutuksensa. Lisäksi viranomaisilta pyydetään jälleen aineistosta lausunnot.

 

Hyväksymisvaihe

Ehdotukseen jätetyistä muistutuksista ja lausunnoista annetaan perustellut kannanotot ja vastineet. Kunnanvaltuusto päättää kaavaehdotuksen hyväksymisestä, jonka jälkeen sitä koskevasta päätöksestä kuulutetaan. Mikäli päätöksestä ei jätetä valituksia valitusajan puitteissa, astuu kaava voimaan kuulutuksella.

Aktiivinen yhteydenpito pitää ajan tasalla kaavoituksen etenemisestä

Kaavoitushankkeet saattavat olla pitkiä prosesseja, jotka kestävät usein parikin vuotta. Avainasemassa onnistuneen projektin läpiviemisessä ovat aktiivinen tiedottaminen ja yhteydenpito asiakkaan kanssa. Me pidämme kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun kumppanina huolen, että asiakkaamme on jokaisessa vaiheessa tietoinen projektin etenemisestä. Tavoitteenamme on aina laatia kaava, joka palvelee jokaista sen osallista parhaalla mahdollisella tavalla.

Jätä yhteydenottopyyntö

 • Lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteen ja tietojen tallentamisen