Materiaalien hyötykäytön suunnittelu

Tiedätkö, mitä ja miten yrityksesi toiminnasta syntyviä materiaaleja voisi hyötykäyttää? Me autamme.

Hyödynnä yrityksesi resursseja tehokkaammin

Yrityksen toiminnan seurauksena voi syntyä monenlaisia materiaaleja, joita yritys voi joko itse hyödyntää toiminnassaan tai myydä eteenpäin hyötykäyttöä varten. Materiaalien hyötykäyttö tarjoaa monia etuja niin toiminnanharjoittajan kuin ympäristön näkökulmasta. Me autamme yritystäsi selvittämään, mitä materiaaleja voidaan hyödyntää edelleen joko uusiin tai olemassa oleviin rakenteisiin ja millä tavalla.

Materiaalien hyötykäyttömahdollisuudet kehittyvät nopeaa vauhtia eteenpäin. Meille on tärkeää seurata alan uusimpia keksintöjä ja parhaita käytäntöjä, jotta voimme tarjota yrityksellesi parhaimmat tavat hyödyntää eri materiaaleja.

Materiaalien hyötykäyttö kannattaa monin tavoin

Kun yrityksesi käyttää materiaaleja hyödyksi,

  • pienentyvät jätteiden käsittelyyn liittyvät kustannukset
  • säästät raaka-aine- ja/tai polttoainekustannuksissa, jos materiaali sopii oman yrityksesi käyttöön
  • voit saada myyntituloja materiaaleista, jotka soveltuvat jonkin toisen yrityksen raaka-aineiksi tai käyttöön
  • on yrityksesi toiminta myös ympäristön kannalta kestävämpää

Monipuolinen kokemus jätehuollon hankkeista

Meillä on kokemusta monenlaisista jätehuollon hankkeista eri puolilta maata. Hoidamme puolestanne esimerkiksi materiaalien testauksen, teknisen rakennesuunnittelun, lupahakemusten laadinnan sekä rakentamisen ohjauksen ja valvonnan. Tunnemme säännökset ja autamme kehittämään kestäviä ratkaisuja toiminnasta syntyvän jätteen hyötykäyttöön sekä jätehuollon ja -alueiden suunnitteluun!

Apua jätehankkeiden lainsäädäntö- ja lupa-asioihin

Meiltä envineeriläisiltä saat asiantuntevaa opastusta jätehankkeiden lainsäädäntö- ja lupa-asioiden kiemuroissa. Vaikka jätteen kierrätys on entistä yleisempää, tarvitaan tarkasti säänneltyyn jätteen hyötykäytön suunnitteluun laajaa aiheeseen perehtymistä. Lupaprosessi on usein aikaa vievä, mutta siitä saavutetut hyödyt tekevät hankkeista kokonaiskustannuksissa sekä ympäristön säästämisen että materiaalien kierrättämisen kannalta selvästi kannattavia.

Asiantuntijamme auttavat lupaprosessin läpiviemisessä ja hankkeiden suunnittelussa alusta loppuun, jotta lopputulos on kustannustehokas, ekologisesti kannattava sekä kiertotaloutta edistävä.

Mihin jätettä ja muuta materiaalia voidaan hyödyntää?

Teollisuuden jätemateriaalit ovat yleensä tuhkia, kuonia, sivukiviaineksia, metsäteollisuuden lietteitä, viherlipeäsakkaa tai ylipäänsä sellaista materiaalia, jota muodostuu paljon. Isoista jätemääristä on mahdollista luoda esimerkiksi uusia rakenteita; kuona-aineesta voidaan tehdä esimerkiksi tie- tai kenttärakenteita. Lisäksi jätettä pystytään hyödyntämään myös pienrakentamisessa: erilaiset kompostit ja kasvualustat ovat tästä hyvä esimerkki. Mitä tahansa jätettä ei voida käyttää missä tahansa, eikä kaikkea jätettä voida hyödyntää eteenpäin. Olennainen osa jätteiden hyötykäytön selvittämistä onkin riskienarvointi, jonka avulla voidaan luotettavasti arvioida ympäristövaikutuksia.

Materiaalien kierrättäminen ja hyödyntäminen erilaisissa maanrakentamiskohteissa vähentää syntyviä kustannuksia ja pienentää loppusijoitettavan jätteen määrää. Jätemateriaalien hyödyntämisellä ja kiertotaloudella on siten monia etuja niin toiminnanharjoittajan kuin ympäristön näkökulmasta.

Jätä yhteydenottopyyntö

  • Lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteen ja tietojen tallentamisen

Ota yhteyttä asiantuntijaan

Janne Huttunen

+358 50 5700 014

janne.huttunen@envineer.fi