Ympäristövaikutusten arvioinnit ja Natura-arvioinnit

Selvitämme toiminnan ympäristövaikutukset perusteellisesti. Selkeiden raporttien avulla eri sidosryhmät ymmärtävät helpommin miten hanke tulee vaikuttamaan heihin ja ympäristöön.

Kattavat ympäristövaikutusten arvioinnit ja Natura-selvitykset

Autamme organisaatiotasi vähentämään tai kokonaan välttämään suunnitelmissa olevan hankkeen haitalliset ympäristövaikutukset. Tutkimme kaikki mahdolliset ja olennaiset hankkeesta aiheutuvat vaikutukset, joita hankkeella saattaa olla ympäristöön ja ihmisiin. Näiden pohjalta laadimme useita erilaisia suosituksia ja toteutussuunnitelmia, joiden avulla hanke voidaan kestävästi toteuttaa.

Ympäristövaikutusten arvioinneissa

  • Selvitämme alueen nykyiset luontoarvot luontokartoitusten avulla
  • Tutkimme hankkeen vaikutukset luontoarvoihin, linnustoon, kasvistoon, luontotyyppeihin, kalastoon ja pohjaeläimistöön
  • Arvioimme kuinka hanke vaikuttaa naapurustoihin ja virkistysalueisiin esimerkiksi pöly- ja melumallinnusten avulla
  • Laadimme kattavat ja selkeät raportit, jotka auttavat sekä viranomaisia että hankkeen sidosryhmiä hahmottamaan hankkeen vaikutukset

YVA ja Natura-selvitykset kannattaa aloittaa ajoissa

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) kestää yleensä noin vuoden. Kaikista joutuisammin YVA-hanke etenee, kun se aloitetaan syksyllä tai talvella. Näin maasto- ja luontokartoitukset saadaan ajoitettua kerralla keväälle ja kesälle, ja kaikki tarvittava tieto on kerralla käytettävissä suunnitelmia varten. YVA-hanke on kuitenkin tarpeen tullen mahdollista aloittaa mihin vuodenaikaan tahansa.

Selkeät ja kattavat raportit

Yksi ympäristövaikutusten arvioinnin tärkeimpiä tehtäviä on tiedottaa henkilöitä, joiden elämään hanke voi vaikuttaa. Teemme helposti ymmärrettävät ja kattavat raportit, joiden avulla kommunikointi ja yhteistyö eri sidosryhmien kanssa helpottuu. Lopuksi yhdistämme niin viranomaisten kuin siviilien kannanotot loppupäätelmään, jossa kerrotaan kuinka hanketta kannattaa jatkaa eteenpäin.

Ota yhteyttä

Jätä yhteydenottopyyntö

  • Lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteen ja tietojen tallentamisen