Planering av materialåtervinning

Vet du vad och hur de materialen som bildas i verksamheten av ditt företag, kunde återvinnas? Vi hjälper dig.

Utnyttja resurserna i ditt företag mer effektivt

Till följd av företagets verksamhet kan många slags material bildas, som företaget kan endera själv utnyttja i sin verksamhet eller sälja vidare till återvinning. Vi hjälper ditt företag utreda vilka material går att utnyttja och på vilket sätt. Materialens möjligheter för återvinning utvecklas i rask takt framåt. För oss är det viktigt att följa branschens nyaste uppfinningar och bästa praxis, så att vi kan erbjuda ditt företag de bästa sätten att utvinna olika material.

Återanvändning av material gäller på många vis

Då ditt företag utnyttjar materialen

  • minskar kostnaderna från avfallshantering
  • sparar du i råvaru- och/eller bränslekostnader, ifall materialet passar i företagets användning
  • du kan få försäljningsintäkter från material, som passar till en annan företags råvara eller användning
  • är verksamheten i ditt företag också mer hållbart ur en miljösynpunkt

Lämna en kontaktförfrågan

  • Genom att skicka, godkänner du sekretesspolicyn sekretesspolicyn och dataregistreringen.