Miljö- och avgasmätningar och modelleringar

Få en noggrann bild av de verksamhetsmässiga miljökonsekvenserna hos ditt företag

Kontrollera miljökonsekvenserna i din verksamhet

 

Vi kan hjälpa dig utreda hur dina verksamhetsmässiga buller-, luft- eller vattenutsläppen, sprids i miljön. Vi hjälper till redan i början av projektet i att planera vart utsläppskällorna lönar sig bli placerade, för att de ska orsaka så lite skada på miljön som möjligt. Med hjälp av våra sakkunniga modellerare och effektiva modelleringsprogram, får du i stället för gissningar, pengvärd information till stöd av ditt beslutsfattande. På basis av den informationen, hjälper vi våra kunder att minska konsekvensernas mängd eller utsträckning.

Ta reda på, hur verksamheten på ditt företag påverkar miljön

Skulle du vilja optimera de verksamhetsmässiga utsläppen hos ditt företag? Behöver ditt företag utreda hur utsläppen på en ny verksamhet påverkar miljön eller uppfylls miljötillståndskraven? Behöver du hjälp med utredningen av din verksamhetsmässiga bullernivå? Från oss får du köpt alla mätnings-, planerings- och modelleringstjänster, som har att göra med buller, luft- och vattenkvalitet.

Avgasmätningar

Håller du på att ta i bruk en ny reningsapparat eller någon annan apparat, vars effektivitet och funktionalitet borde utredas? Eller behöver du en pålitlig partner att göra de periodiska mätningarna som miljötillståndet kräver. Våra erfarna specialister utreder för dig, vad och hur mycket utsläpp din verksamhet orsakar, i luften eller vattnet.

 

Utredning och modellering av luftkvaliteten

Hur mycket och på ett hur stort område sprids utsläppen från ditt företag? Med hjälp av tjänster som hör till luftkvalitets utredningen och modelleringen, får du svar på bl.a. dessa frågor. Vi ger dessutom rekommendationer på olika funktionssätt, hur du kan minska mängden eller utsträckningen på konsekvenserna.

Bullerutredningar och -mätningar

Bullerutredningar och -mätningar hjälper ditt företag att planera redan i början av ditt projekt var och hur bullriga objekt gäller bli placerade, för att de skall ha en så liten påverkan på närmiljön som möjligt. Vi kan också hjälpa dig att utreda hur bullret från din verksamhet sprids i miljön och hur stort bullret är i t.ex. bosättningsområden. På basis av utredningar och mätningar ger vi ditt företag rekommendationer på åtgärder, hur bullret kan minskas.

 

Modellering av sjösystem

Vill du minska miljöutsläppen riktade på vattnen eller planera redan i början av projektet, hur verksamheten i ditt projekt skulle påverka sjösystemet så lite som möjligt. Vår stadiga sakkunnighet på sjösystemen, kombinerat med GOLDSIM-programmet och omfattande utredningar, erbjuder dig noggranna framtidsscenarier på hur verksamheten hos ditt företag, påverkar sjösystemen under t.ex. olika årstider och funktionssätt.

Planera mer upplyst verksamheten i ditt företag

Utredningar och modelleringar av buller, luft- och vattenkvalitet ger dig information, som hjälper dig i att

  • du är medveten om konsekvenserna på luftkvaliteten, sjösystemen och jordmånen, som din verksamhet medför på närmiljön
  • du känner till de mest betydande avgas- och bullerkällorna
  • du vet vart de mest bullriga objekten och de mest betydande utsläppskällorna gäller att placeras, så att de skall medföra så lite konsekvenser på närmiljön och på olika intressentgrupper som möjligt
  • du kan jämföra konsekvenserna för olika funktionssätt på närområdets miljö och människor
  • du säkrar att miljöbelastningen är på den fordrade nivån

Lämna en kontaktförfrågan

  • Genom att skicka, godkänner du sekretesspolicyn sekretesspolicyn och dataregistreringen.