Miljökonsekvensbedömningar och Natura-bedömningar

Omfattande miljökonsekvensbedömningar och Natura-bedömningar

Vi hjälper din organisation att minska eller helt undvika de skadliga miljökonsekvenserna i projektet, som ligger i planeringsskede. Vi undersöker alla möjliga och väsentliga konsekvenser, som projektet kan ha på miljön och människor. På basis av resultaten ger vi flera rekommendationer och planer för genomförandet. Med hjälp av dem, kan projektet genomföras hållbart.

I miljökonsekvensbedömningar

  • Utreder vi med hjälp av naturkartläggningar det nuvarande naturvärdet för området
  • Undersöker vi projektets konsekvenser på naturvärden, fågelbeståndet, floran, naturtyper, fiskbeståndet och bottenfaunan
  • Bedömer vi hur projektet påverkar grannskapen och rekreationsområden, med hjälp av t.ex. damm- och bullermodelleringar
  • Utarbetar vi omfattande och tydliga rapporter, som hjälper både myndigheterna och projektets intressentgrupper att uppfatta projektets konsekvenser

MKB och Natura-bedömningar gäller påbörjas i tid

Miljökonsekvensbedömning (MKB) tar oftast ungefär ett år. Allra snabbast framskrider MKB-projektet, ifall den påbörjas på hösten eller vintern. På detta sätt kan terräng- och naturkarteringar bli tidsplanerade till våren och sommaren, så att all information är tillgänglig för planerna. Dock är MKB-projekt vid behov även möjligt att påbörja vilken årstid som helst.

Tydliga och omfattande rapporter

En av de viktigaste uppgifter för miljökonsekvensbedömningen är att informera personer vars liv projektet kan ha konsekvenser på. Vi gör lättförståeliga och omfattande rapporter, som hjälper kommunikationen och samarbetet mellan olika intressentgrupper. Till sist sammanfattar vi i slutsatsen ställningstaganden från både myndigheter som civiler, där det framförs hur det gäller att gå vidare med projektet.

Kontakta oss

Jätä yhteydenottopyyntö

  • Lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteen ja tietojen tallentamisen