Misstanke om förorenad jordmån?

Avslöjades en skada riktad på jordmånen? Håller du på att handla en ny tomt eller skall tomtens användningssyfte ändras? Vi hjälper dig att ta reda på, om jordmånen är förorenad och vid behov även iståndsätter den.

Iståndsättningsplaner och övervakning av iståndsättningar

Iståndsättningsplanerna som utarbetats av våra specialister, är alltid baserade på grundliga utredningar och prover som blivit tagna av våra certifierade provtagare. Vi har erfarenhet av iståndsättningsprojekt i flera olika jordområden och -mån, så planeringen och övervakningen av iståndsättningar sköts av oss med god rutin. Vi sköter allt från utarbetning av alla nödvändiga dokument, till övervakning av iståndsättningar och kommunikation med myndigheterna.

Hur framskrider en iståndsättning av ett jordområde eller -mån?

1

Undersökningar av graden på föroreningen i jordområdet eller -månen

Inledningsvis gör våra specialister omfattande utredningar på från vilka olika orsaker, i vilken utsträckning och hurdan skada kan ha orsakats på jordområdet eller -månen. Målet är att få en grundläggande förståelse på vilka skadliga ämnen har möjligen lyckats nå miljön och på ett hur stort område har de möjligen spridit sig.

2

Provtagning och riskbedömining

Om det finns anledning att anta att ett jordområde eller -mån är förorenad, tar våra certifierade provtagare prover från noggrant valda platser i jordmånen. Med hjälp av proven, utreds vilka skadliga ämnen finns i jordmånen och i vilken utsträckning. Proverna skickas för undersökning till ackrediterade laboratorier. Med hjälp av utredningar och prover, bedöms hur stor risken är att föroreningen i jordområdet eller -månen är en fara för miljön eller människan.

3

Rapportering till myndigheterna om föroreningen

Ifall endast ett jordområde konstateras vara förorenad, räcker det att en miljöspecialist rapporterar till myndigheterna om vad som hänt, i vilken utsträckning och med vilka åtgärder situationen kan fixas. Då miljömyndigheten visar grönt ljus till planen, kan arbetet med iståndsättning sättas igång. Ifall föroreningen konstaterats nå ända till jordmånen eller grundvattnet, måste en lagstadgad rapport göras om ärendet, där iståndsättningsplanen skall finnas bifogad.

4

Iståndsättningsplanen

I iståndsättningsplanen beskrivs på vilket sätt den förorenade jordmånen skall rengöras och vilka mål iståndsättningen har. Miljömyndigheten ger beslutet om iståndsättningen av jordmånen. Ifall iståndsättningen antas orsaka fara på sjösystemet eller orimligt besvär för grannskapet, bör en miljötillståndsansökan göras till regionförvaltningsverket. Oavsett situationen, hjälper våra specialister till i alla rapporter som skall göras till myndigheterna.

5

Övervakning av iståndsättningen

Iståndsättningen av jordområdet eller -månen bör alltid övervakas av en aktör, som är oberoende och insatt i iståndsättningar av jordmånen. Våra specialister övervakar att de förorenade jordområden eller -mån, tas helt bort från området. De sköter också om att de förorenade jordmånen transporteras till rätt slutförläggningsplats och utarbetar för alla verksamheter, de nödvändiga dokumenten och rapporter.

Kontakta din lokala specialist

Jyväskylä

Ledande specialist

Karleby

Äldre specialist

Kuopio

Ledande specialist

Uleåborg

Ledande specialist