Epäilys pilaantuneesta maaperästä (PIMA)?

Paljastuiko maaperään kohdistunut vahinko? Oletko tekemässä kauppaa uudesta tontista tai onko tontin käyttötarkoitus muuttumassa? Autamme sinua ottamaan selvää, onko maaperä pilaantunut ja tarvittaessa kunnostamaan sen.

Kunnostussuunnitelmat ja kunnostusten valvonnat

Asiantuntijoidemme laatimat kunnostussuunnitelmat perustuvat aina perusteellisiin selvityksiin ja sertifioitujen näytteidenottajien ottamiin näytteisiin. Meillä on kokemusta useista eri maa-alueiden ja maaperän kunnostusprojekteista, joten kunnostussuunnitelmat ja kunnostusten valvonnat hoituvat meiltä hyvällä rutiinilla – aina kaikkien tarvittavien asiakirjojen laadinnasta osaavaan kunnostusten valvontaan ja sujuvaan viranomaisyhteydenpitoon. Voit luottaa, että kanssamme maaperän kunnostaminen sujuu jouhevasti ja aikataulujen mukaisesti.

Miten maa-alueen tai maaperän kunnostaminen etenee?

1

Maa-alueen ja maaperän pilaantuneisuuden tutkiminen

Aluksi asiantuntijamme tekevät kattavat selvitykset mistä eri syistä, millä laajuudella ja minkälaista vahinkoa maa-alueelle tai maaperälle on saattanut aiheutua. Tavoitteena on saada alustava käsitys siitä mitä haitta-aineita ympäristöön on saattanut kulkeutua ja ovatko kuinka laajalle alueelle ne ovat saattaneet levitä.

2

Näytteenotto ja riskinarviointi

Jos on syytä olettaa, että maa-alue tai maaperä on pilaantunut, ottavat sertifioidut näytteenottajamme tarkoin valituista paikoista näytteet maaperästä. Näytteiden avulla selvitetään, mitä haitta-aineita maaperässä on ja minkä verran. Näytteet lähetetään tutkittaviksi akkreditoituihin laboratorioihin. Selvitysten ja näytteiden avulla arvioidaan, kuinka suuri riski on, että maa-alueen tai maaperän pilaantuneisuus on vaaraksi ympäristölle tai ihmiselle.

3

Pilaantuneisuudesta ilmoittaminen viranomaisille

Jos vain pelkkä maa-alue todetaan pilaantuneeksi, riittää, että ympäristöasiantuntija ilmoittaa viranomaisille mitä on tapahtunut, millä laajuudella ja millä toimilla tilanne voidaan korjata. Ympäristöviranomaisen näyttäessä vihreää valoa suunnitelmalle, voidaan aloittaa kunnostustyöt. Jos pilaantuneisuus kuitenkin todetaan ulottuvan maaperään tai pohjaveteen saakka, on asiasta tehtävä lakisääteinen ilmoitus, jonka liitteeksi tulee tehdä kunnostussuunnitelma.

4

Kunnostussuunnitelma

Kunnostussuunnitelmassa määritetään millä keinoin pilaantunut maaperä saadaan puhdistettua ja kunnostamisen tavoitteet. Ympäristöviranomainen antaa päätöksen maaperän kunnostamisesta. Jos kunnostamisen oletetaan aiheuttavan vaaraa vesistölle tai kohtuutonta rasitusta naapurustolle, on tarpeen tehdä ympäristölupahakemus AVI:lle. Olipa tilanne mikä tahansa, asiantuntijamme auttavat kaikissa viranomaisille tehtävissä ilmoituksissa.

5

Kunnostusten valvonta

Maa-alueen ja maaperän kunnostamista tulee aina valvoa riippumaton ja maaperän kunnostamiseen perehtynyt taho. Asiantuntijamme valvovat, että pilaantunut maa-alue tai maaperä tulee kokonaan poistetuksi alueelta. He myös huolehtivat, että pilaantunut maaperä toimitetaan oikeaan loppusijoituspaikkaan sekä laativat kaikesta toiminnasta tarvittavat asiakirjat ja raportit.

Ota yhteyttä paikalliseen asiantuntijaasi

Jyväskylä

Johtava asiantuntija

Kokkola

Vanhempi asiantuntija

Kuopio

Johtava asiantuntija

Oulu

Johtava asiantuntija