Ympäristöjärjestelmät

Päämäärätietoiseen toiminnan kehittämiseen

Yrityksesi näköinen ja ympäristöä palveleva ympäristöjärjestelmä

Vapaaehtoinen ympäristöjärjestelmä on erinomainen tapa osoittaa, että yrityksesi ottaa ympäristön aidosti huomioon toiminnassaan. Autamme yritystäsi rakentamaan yrityksesi jokapäiväistä toimintaa ja tavoitteita tukevan ympäristöjärjestelmän, jonka kautta voitte jatkuvasti kehittää toimintaa. Oli tavoitteesi sitten ISO14001-standardin tai jokin kevyempi (esim. GreenOffice) mukainen ympäristöjärjestelmä, voit luottaa kokeneisiin ympäristöalan asiantuntijoihimme.

Ympäristöjärjestelmä tarjoaa konkreettisia hyötyjä

Ympäristöjärjestelmä ei tuo pelkästään mukanaan imagollista hyötyä yritykselle vaan auttaa toimimaan tehokkaammin ja järkevämmin useilla eri tavoilla. Kokonaisuudessaan ympäristöjärjestelmän hyödyntäminen on myös taloudellisesti kannattavaa/järkevää.

Ympäristöjärjestelmän avulla yrityksesi mm.

  • pyrkii määrätietoisesti kehittämään toimintaansa ympäristöystävällisempään suuntaan, tehokkuutta ja kannattavuutta unohtamatta
  • tietää kuinka toimia onnettomuustilanteissa
  • osaa ennaltaehkäistä ympäristövahinkoja
  • voi vähentää jätemääriä
  • voi käyttää viisaammin raaka-aineita ja energiaa

Minkälainen ympäristöjärjestelmä sopii yrityksellesi?

Meillä on kokemusta niin ISO14001-standardin mukaisista kuin kevyempien ympäristöjärjestelmien rakentamisesta. Kerro meille tavoitteesi, ja autamme valitsemaan ja luomaan yrityksellesi sopivan ympäristöjärjestelmän. Esimerkkejä ympäristöjärjestelmistä:

ISO14001 -standardin ympäristöjärjestelmä soveltuu kaikenlaisille yrityksille joustavan rakenteensa vuoksi. ISO14001 on hyvin tunnettu ja sertifiointi pohjautuu perusteelliseen auditointiin. Siksi ISO14001 on oiva ja luotettava keino osoittaa ympäristövastuullisuus eri sidosryhmille.

GreenOffice on WWF:n luoma ympäristöjärjestelmä, joka sopii erityisesti toimistoille hiilijalanjäljen pienentämiseen sekä ohjaa käyttämään luonnonvaroja ympäristötietoisemmin.

Miten ympäristöjärjestelmä luodaan?

1

Laatupolitiikka. Ensin laadimme yhdessä yrityksesi kanssa laatupolitiikan, jossa otetaan laaja-alaisesti kantaa mitä ympäristöohjelmalla halutaan saavuttaa. Laatupolitiikan luomisessa huomioidaan yrityksen arvot sekä asetetaan tavoitteet yleisellä tasolla esimerkiksi ”haluamme vähentää energiankulutusta”.

2

Selvitykset. Seuraavaksi tarkastelemme yrityksesi toimintaa ympäristön näkökulmasta. Selvitämme mistä toiminnoista aiheutuu ympäristövaikutuksia. Tämän jälkeen valitsemme yhdessä kanssanne muutaman merkittävimmän ympäristövaikutusten aiheuttajan, joihin voidaan helposti vaikuttaa.

3

Ympäristövaikutusten ja toimenpiteiden määrittäminen. On tärkeää selvittää mikä on valittujen ympäristövaikutusten aiheuttajien lähtötilanne, jotta voidaan päättää tavoitetaso, jolle esimerkiksi päästöt, energiankäyttö tai jätteiden määrä halutaan saada. Samalla määritetään keinot, joilla tavoitteet yritetään saavuttaa.

4

Seuranta ja kehittäminen. Kun tavoitteet ja toimenpiteet ovat selkeät on tärkeää seurata toimintaa, jotta voidaan seurata päästäänkö asetettuihin tavoitteisiin. Ympäristöjärjestelmän yksi tärkeimmistä tehtävistä on mahdollistaa jatkuva kehittäminen. Jos näyttää, että asetettuihin tavoitteisiin ei päästä, pyritään kehittämään toimintaa siten, että tavoitteet saavutettaisiin. Jos tavoitteet taas saavutetaan, otetaan seuraavaksi työn alle uudet ympäristövaikutusten aiheuttajat, joille luodaan omat tavoitteet ja toimenpidesuunnitelmat.

Ota yhteyttä

Jätä yhteydenottopyyntö

  • Lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteen ja tietojen tallentamisen

Ota yhteyttä