Luonto- ja bioindikaattoriselvitykset

Eläimistön, linnuston, kasviston, vesistön ja luontotyyppien luonto- ja bioindikaattoriselvitykset ammattitaidolla

Tarkat ja kattavat luonto- ja bioindikaattoriselvitykset ympäri Suomen

Luontokartoituksilla selvitämme hankkeiden kannalta oleelliset, esimerkiksi viranomaisten vaatimat tai asiakkaan toiveen mukaiset luontoarvot siltä alueelta, mitä hanke tai suunnitelma koskee. Tarvitsetko luontoselvityksiä kaavoitusta, YVA-hanketta tai Natura-arviointia varten? Tuleeko yrityksesi selvittää, miten yrityksen toiminta on vaikuttanut ympäristöön? Teetä luontoselvitykset aiheeseen erikoistuneiden asiantuntijoidemme tekemänä. Varmistamme, että selvitykset tehdään oikeaan aikaan, ja että ne täyttävät kaikki lait ja viranomaismääritykset.

Asiantuntemus ja ajoitus ovat kaiken a ja o

Ennen maastossa tehtäviä selvityksiä, asiantuntijamme kartoittavat jo olemassa olevan tiedon perusteella sekä yhdessä viranomaisen kanssa, minkälaisiin luontoarvoihin ja lajeihin tulisi selvityksessä erityisesti keskittyä. Kokeneet asiantuntijamme tietävät mihin vuodenaikaan kunkin lajin luontoselvitys kannattaa tehdä, jotta selvitykset olisivat mahdollisimman luotettavat.

Miksi teettää luontoselvitykset Envineerillä?

  • tapanamme on käydä jatkuvaa vuoropuhelua viranomaisten kanssa, jotta selvitys sisältää jo alusta alkaen kaikki tärkeät osa-alueet viranomaisen päätöksenteon tueksi
  • teemme selvitykset äärimmäisen huolellisesti ja kaikkia lakeja, säädöksiä ja viranomaismääräyksiä noudattaen. Tämä vähentää todennäköisyyttä mahdollisiin valituksiin, jolloin projektissa tai hankkeessa on mahdollista välttää turhia viivästymisiä
  • oikean kuvan antavat selvityksemme auttavat suunnittelemaan ja toteuttamaan yrityksesi hankkeet siten, että toiminnasta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle

Jätä yhteydenottopyyntö

  • Lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteen ja tietojen tallentamisen

Ota suoraan yhteyttä

Tuomas Väyrynen

+358 40 7262 798

tuomas.vayrynen@envineer.fi