Ympäristö- ja päästömittaukset ja mallinnukset

Saa tarkka kuva yrityksesi toiminnan ympäristövaikutuksista

Hallitse toimintasi ympäristövaikutuksia

 

Voimme auttaa sinua selvittämään miten toiminnastasi aiheutuva melu-, ilma- tai vesipäästö leviää ympäristöön. Autamme suunnittelemaan jo hankkeesi alkuvaiheessa mihin ja miten päästölähteet kannattaa sijoittaa, jotta niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle. Asiantuntevien mallintajiemme ja tehokkaiden mallinnusohjelmiemme avulla saat arvailujen sijasta rahanarvoista tietoa päätöksenteon tueksi. Tiedon pohjalta autamme asiakkaitamme vähentämään vaikutusten määrää tai laajuutta.

Tiedä, miten yrityksesi toiminta vaikuttaa ympäristöön

Haluaisitko optimoida yrityksesi toiminnasta aiheutuvia päästöjä? Tarvitseeko yrityksesi selvittää miten uuden toiminnan päästöt vaikuttavat ympäristöön tai täyttyvätkö ympäristölupaehdot? Tarvitsetko apua toiminnastasi aiheutuvan melutason selvittämiseen? Meiltä saat hankittua kaikki  meluun sekä ilman- ja vedenlaatuun liittyvät mittaus-, suunnittelu- ja mallinnuspalvelut.

Päästömittaukset

Oletko ottamassa käyttöön uutta puhdistuslaitetta tai muuta laitetta, jonka tehokkuus ja toimivuus tulee selvittää? Tai tarvitsetko luotettavaa kumppania tekemään ympäristöluvan velvoittamia määräaikaismittauksia? Kokeneet asiantuntijamme selvittävät puolestasi mitä ja minkä verran toiminnastasi aiheutuu päästöjä ilmaan tai veteen.

 

Ilmanlaadun selvitys ja mallinnus

Kuinka paljon ja kuinka laajalle alueelle yrityksesi päästöt leviävät? Ilmanlaadun selvitykseen ja mallinnukseen liittyvien palveluiden avulla saat vastauksen esimerkiksi näihin kysymyksiin. Lisäksi annamme suosituksia erilaisista toimintavoista, joilla voit vähentää vaikutusten määrää tai laajuutta.

Meluselvitykset ja -mittaukset

Meluselvitykset ja -mittaukset auttavat yritystäsi suunnittelemaan jo hankkeesi alkuvaiheessa mihin ja miten meluisat kohteet kannattaisi sijoittaa, jotta niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa lähiympäristölle. Voimme auttaa sinua myös selvittämään miten toiminnastasi aiheutuva melu leviää ympäristöön ja kuinka voimakasta melu on esimerkiksi asutusalueilla. Selvitysten ja mallinnusten perusteella annamme yrityksellesi toimenpidesuositukset, jolla melua voidaan vähentää.

 

Vesistömallinnukset

Haluatko pienentää veteen kohdistuvia ympäristöpäästöjä tai suunnitella jo hankkeesi alkumetreillä, miten hankkeesi toiminta vaikuttaisi mahdollisimman vähän vesistöön? Vankka asiantuntemuksemme vesistöistä yhdistettynä GOLDSIM-ohjelmaan ja kattaviin selvityksiin, tarjoaa sinulle tarkat tulevaisuuden skenaariot siitä, miten yrityksesi toiminta vaikuttaa vesistöihin esimerkiksi eri vuodenaikoina ja toimintatavoilla.

Suunnittele valistuneemmin yrityksesi toimintaa

Melun sekä ilman- ja vedenlaadun selvitykset ja mallinnukset antavat tietoa, jonka avulla

  • tiedät toimintasi vaikutukset lähialueen ilmanlatuun, vesistöön ja maaperään
  • tunnet merkittävimmät päästö- ja melulähteet
  • tiedät minne meluisat kohteet ja merkittävimmät päästölähteet kannattaisi sijoittaa, jotta niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa lähialueille ja eri sidosryhmille
  • voit vertailla eri toimintatapojen vaikutuksia lähialueen ympäristöön ja ihmisiin
  • varmistat, että ympäristökuormitus on vaaditulla tasolla

Jätä yhteydenottopyyntö

  • Lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteen ja tietojen tallentamisen