Natur- och bioindikatorundersökningar

Natur- och bioindikatorundersökningar för fauna, flora, fågelbestånd, sjösystem och naturtyper, med hög yrkeskunnighet.

Noggranna och omfattande natur- och bioindikatorundersökningar runt omkring Finland

Behöver du naturutredningar för planläggningar, Natura-bedömningar eller MKB-projekt? Skall ditt företag ta reda på, hur företagets verksamhet har påverkat miljön? Låt våra ämnesspecialister göra natur- och bioindikatorundersökningarna. Vi säkrar att utredningarna görs i rätt tid, samt att de uppfyller alla lagar och myndighetsföreskrifter.

Expertis och tajming är det allra viktigaste

Innan utredningar görs i terrängen, kartlägger våra specialister utifrån det redan befintliga materialet och i samråd med en myndighet, hurdana naturvärden och arter borde utredningarna lägga större fokus på. Våra erfarna specialister vet under vilken årstid varje arts naturundersökning skall göras, så att utredningarna är så pålitliga som möjligt.

Varför låta Envineer göra era natur- och bioindikatorundersökningar?

  • vi har som vana att engagera oss i kontinuerlig dialog med myndigheterna, så att utredningen innehåller redan från första början alla viktiga delområden, för att underlätta myndigheters beslutsfattande
  • vi gör utredningarna ytterst noggrant, genom att följa alla lagar, bestämmelser och myndighetsföreskrifter. Detta minskar på sannolikheten på möjliga överklaganden, så att projektet har större möjlighet att undvika onödiga fördröjningar.
  • våra utredningar ger en rätt bild, som hjälper till i planeringen och genomförande av projektet, så att verksamheten orsakar så lite konsekvenser på miljön som möjligt

Lämna en kontaktförfrågan

  • Genom att skicka, godkänner du sekretesspolicyn sekretesspolicyn och dataregistreringen.