Miljöledningssystemen

För en målmedveten verksamhetsutveckling

Ett miljöledningssystem som liknar ditt företag och betjänar miljön

Det frivilliga miljöledningssystemet är ett utmärkt sätt att visa att ditt företag tar i sin verksamhet, miljön genuint i beaktande. Vi hjälper ditt företag att bygga den dagliga verksamheten och ett målstödjande miljöledningssystem som hjälper er att kontinuerligt utveckla verksamheten. Oavsätt om ditt mål är ett ISO14001-standards eller någon lättare (t.ex. GreenOffice) miljöledningssystem, kan du alltid lita på våra erfarna miljösektorns specialister.

Miljöledningssystemet erbjuder konkreta fördelar

Miljöledningssystemet ger företaget inte endast fördelar genom dess image, utan det hjälper också företaget att utöva verksamheten mer effektivt och vettigt, på flera olika sätt. I sin helhet är nyttjandet av miljöledningssystemen också ekonomiskt lönsamt/vettigt.

Med hjälp av miljöledningssystemet kan ditt företag bl.a.

  • sträva till att utveckla målmedvetet verksamheten mot en mer miljövänlig riktning, utan att glömma effektivitet och lönsamhet
  • veta hur i en olyckssituation skall ageras
  • veta hur miljöskador förebyggs
  • minska avfallsvolymen
  • använda råvaror och energi mer klokt

Hurdant miljöledningssystem passar ditt företag?

Vi har erfarenhet i byggandet av ISO14001-standards, såväl som lättare miljöledningssystem. Berätta oss dina mål så hjälper vi välja och skapa ett miljöledningssystem, som passar ditt företag. Några exempel på miljöledningssystem:

ISO14001-standards miljöledningssystem lämpar sig för alla typer av företag tack vare sin flexibla struktur. ISO14001 är väl känd och certifikatet baserar sig på en grundlig auditering. Därför är ISO14001 ett utmärkt och pålitligt sätt att visa miljöansvarigheten för olika intressentgrupper.

GreenOffice är ett miljöledningssystem skapad av WWF, som lämpar sig speciellt för kontor i minskning av koldioxidavtryck och guidning, hur naturresurser kan användas mer miljömedvetet.

Hur skapas ett miljöledningssystem?

1

Kvalitetspolicy. Först utarbetar vi tillsammans med ditt företag en kvalitetspolicy, som tar omfångsrikt ställning till vad som vill nås med miljöledningssystemet. I utarbetningen av kvalitetspolicyn tas värden hos företaget i beaktande såväl som ställs målen på en mer allmän nivå, exempelvis “vi vill minska på energiförbrukningen.”

2

Utredningar. Till näst granskar vi verksamheten i ditt företag ur ett miljöperspektiv. Vi utreder vilka verksamheter skapar miljökonsekvenser. Hädanefter väljer vi tillsammans med er orsakerna till några mest betydande miljökonsekvenser, som skulle lätt kunna påverkas.

3

Bestämning av miljökonsekvenser och åtgärder. Det är viktigt att utreda utgångsläget för de valda orsakerna till miljökonsekvenser, så att målnivån för t.ex. utsläppen, energiförbrukningen eller avfallen kan bestämmas. Samtidigt bestäms metoderna som målen skall uppnås med.

4

Övervakning och utveckling. När målen och metoderna är klara, är det viktigt att övervaka verksamheten, så vi kan se om vi når de bestämda målen. En av de viktigaste uppgifterna för miljöledningssystemet, är att möjliggöra den kontinuerliga utvecklingen. Ifall det visar sig att de bestämda målen inte kommer nås, strävar vi att utveckla verksamheten så att målen nås. Ifall målen nås, börjar vi arbeta med nya orsaker för miljökonsekvenser och utarbeta egna mål och metoder för dom.

Kontakta oss

Lämna en kontaktförfrågan

  • Genom att skicka, godkänner du sekretesspolicyn sekretesspolicyn och dataregistreringen.