Provtagningar och undersökningar gjorda av proffs

Våra certifierade provtagare tar prov ur jordmån, vatten, grundvatten, ytvatten, luft och sediment.

Prov som motsvarar verkligheten

Våra certifierade provtagare sköter om att proverna tas rätt och ur rätta platser. I analyserandet av prover använder vi ackrediterade laboratorium. På så sätt säkrar vi att informationen som fås ur proverna, på dess bästa möjliga sätt motsvarar verkligheten.

Kontakta din lokala specialist

Jyväskylä

Ledande specialist

Karleby

Äldre specialist

Kuopio

Ledande specialist

Uleåborg

Ledande specialist