Geo- och infraplanering

Vi planerar en hållbar grundkonstruktion för ditt projekt

Geo- och infraplanering av första klass, skapar basen för att ditt projekt skall bli framgångsrikt

En stadig och hållbar bas är ovillkorlig för ett framgångsrikt byggnadsprojekt. För att stödja planeringen av ett byggnadsprojekt, gör vi program för bottenundersökningar, mätningar och geotekniska undersökningar. Vi har erfarenhet av små och stora, såväl som mer geotekniskt krävande projekt. Berätta om dina planer för oss, så skapar vi tillsammans en stadig bas för ditt byggnadsprojekt.

Utnyttja vår mångsidiga kunnighet inom geo- och konstruktionsplanering

Vi har gjort general-, byggnads- och geoplaneringar för flera olika användningsändamål. Nedanför kan du se några exempel:

Byggnadsprojekt – behöver du ett utlåtande om grundläggningssättet eller utredningar av byggnadstillsyn, grundvatten eller jordart? Våra specialister har kompetens inom planering av både små och stora projekt.

Infraprojekt – Spelar hållbara gator, vägar eller spår en central roll i ditt projekt? Vi skapar planer, som hjälper att grunden av din färdled blir hållbar.

Idrottsanläggningar, planer och andra rekreationsområden – Fotbollsplan, slalombacke eller lekplats. Vi har varit med i planering och iståndsättning av flera olika områden. Vårt mål är att skapa en hållbar och säker grundkonstruktion i ditt rekreationsområde, där människan har det trevligt att röra på sig.

Dammar och bassänger – Vi planerar och dimensionerar konstruktionen på jorddammar och bassänger, med de bästa materialen som passar projektet. Dessutom utarbetar vi all information som behövs för myndigheterna.

Jätä yhteydenottopyyntö

  • Lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteen ja tietojen tallentamisen