Lakeustalon Green Office -sertifikaatti kertoo ympäristöystävällisyydestä

Limingassa sijaitseva Lakeustalo on saanut WWF:n Green Office -sertifikaatin. Sertifikaatti kertoo, että talossa sijaitsevat työyhteisöt ovat sitoutuneet pienentämään hiilijalanjälkeään ja käyttämään luonnonvaroja viisaasti.

”Olemme totta kai kauhean ylpeitä itsestämme. Saimme tunnustuksen ensimmäisenä Lakeuden alueella, se on iso juttu. Ekotehokkuus istuu hyvin Limingan kunnan brändiin ja strategiaan. Sekin on hienoa, että talon kaikki toimijat ovat lähteneet mukaan hankkeeseen”, sanoo Limingan kunnan elinkeinopäällikkö Teemu Haapala.

Lakeustalon suurin toimija Limingan kunta käynnisti hankkeen loppuvuodesta 2018. Envineer on toiminut hankkeessa konsulttina. Konsultin tehtävä oli mm. ympäristöohjelman laadinta ja jalkauttaminen talon eri toimijoille.

Tietoa tavoitteiden perustaksi

Lakeustalon ensimmäinen sisäinen katselmus tehtiin viime keväänä, jolloin laadittiin järjestelmään kuuluva itsearviointi yhdessä Limingan kunnan kanssa. Kesäkuussa ja lokakuussa tapasimme Lakeustalon toimijoita ja jalkautimme ohjelmaa, jossa oli määritelty mm. energiatehokkuutta edistäviä toimenpiteitä.

Vuosien 2019-2010 aikana kerätään tausta-aineistoa energian ja veden kulutuksesta sekä lajiteltujen jätteiden määristä, jonka jälkeen päätetään tarkastelun tavoitetaso.

Joulukuu huipentui WWF:n tekemään auditointiin, jossa Lakeustalolle myönnettiin Green Office -sertifikaatti.

”Meillä on pieni organisaatio. Mahtavaa, kun on ollut yhteistyökumppani, joka on auttanut viemään asian aikataulussa maaliin. Ilman Envineeriä ei olisi onnistuttu tässä, se on ihan fakta”, Teemu Haapala kiittelee.

Green Office on WWF:n ylläpitämä ympäristöjärjestelmä, jossa kiinnitetään huomiota mm. työpaikkojen energiankulutukseen, kierrätykseen, jätteiden lajitteluun ja kestäviin hankintoihin sekä kestävään ruokailuun.

Lakeustalossa työskentelee parikymmentä toimijaa, joiden kanssa valmistelut ovat sujuneet hyvin. Jatkossa he voivat hyödyntää Green Office -sertifikaattia omassa markkinoinnissaan.

Jos Green Office -tyyppinen ympäristöjärjestelmä olisi teidän yrityksellenne sopiva keino tarkastella ja vähentää yrityksenne päästöjä ja vaikutuksia ympäristöön, kysy rohkeasti lisätietoja Envineerin asiantuntijoilta. Myös laajemmat ympäristöjärjestelmät (mm. ISO14001 -standardin mukaiset) ja niiden valmistelut kuuluvat Envineerin palveluihin.

Lue seuraavaksi

Sosiaalisten vaikutusten arviointi

Flexensin Kokkolaan suunnittelema vihreän vedyn laitoshanke on mittaluokaltaan Suomen suurimpia

Töissä Envineerillä: Mira Kehusmaa