Pääsen käyttämään ja kehittämään osaamistani laajasti

Pääsen käyttämään ja kehittämään osaamistani laajasti
Olen Matias Viitasalo ja toimin johtavana asiantuntijana Envineerillä, jossa aloitin työt syyskuussa 2018. Tiivistetysti voisi sanoa, että autan kaivosyhtiöitä ja muita asiakkaita tunnistamaan ja hallitsemaan toimintansa merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Työtehtävät ovat olleet todella mielenkiintoisia ja monipuolisia. Kun on pieni firma, pääsen tekemään monenlaisia tehtäviä. Minun ei tarvitse niin sanotusti siiloutua yhteen kapeaan sektoriin, vaan pääsen käyttämään ja kehittämään osaamistani laajasti. Käytännössä työtehtäviini kuuluvat esimerkiksi ympäristölupahakemukset, niihin liittyvät selvitykset ja suunnitelmat sekä ympäristövaikutusten arviointi (YVA) -hankkeet. Oma kokonaisuutensa, jossa saan olla mukana, on ympäristövaikutusten mallintaminen, joka kehittyy jatkuvasti. Yksi mielenkiintoinen meneillään oleva projekti on vanhojen kaivoskohteiden riskinarviointiin liittyvän ohjeen kirjoitustyö yhdessä Suomen ympäristökeskuksen ja GTK:n kanssa.

Olen pitänyt Envineerillä työskentelystä todella paljon. Työporukka on tiivis ja yhteishenki on hyvä, vaikka työskentelemme useassa eri toimistossa. On myös hyvä, että meille annetaan riittävä vapaus tehdä asioita omalla tavalla, ja luotetaan siihen, että jokainen tekee työt parhaansa mukaan ja asiallisesti.

Olen ollut todella tyytyväinen Envineeriin myös siitä näkökulmasta, että tämä työnantaja huomioi hyvin erilaiset elämäntilanteet ja tarpeet. On hieno asia, että työnantaja ymmärtää pitää työntekijöistä huolta.

Lue seuraavaksi

Sosiaalisten vaikutusten arviointi

Flexensin Kokkolaan suunnittelema vihreän vedyn laitoshanke on mittaluokaltaan Suomen suurimpia

Töissä Envineerillä: Mira Kehusmaa