Projektijohtamisella laadukkaita projekteja

Panostamme Envineerillä hyvään projektijohtamiseen. Se auttaa meitä varmistamaan asiakastyytyväisyyden, kannattavuuden sekä kehittymisen ja oppimisen.

Asiantuntijaprojekteissa haasteena on, että projektit saattavat olla samankaltaisia, mutta aina projekteissa muuttuu jokin elementti – jos mikään muu ei muutu, niin projektin kohde, sijainti tai projektiryhmä muuttuu. Oman haasteensa tuo myös oikeanlaisen johtamismallin valinta. Kun tehdään asiantuntija- ja suunittelutyötä, tulee johdon ja koko työryhmän olla hyvin ajan tasalla projektin tilanteesta. Meillä on tiettyjä käytäntöjä, joiden avulla seuraamme projektin edistymistä ja kehitämme projektijohtamista.

1. Aloituspalaverit
Kaikki lähtee mahdollisimman huolellisesta suunnittelusta ja resursoinnista. Yritämme arvioida työn vaativuuden, laajuuden ja toteutusajan mahdollisimman lähelle todellisuutta. Erityisesti yritämme ennakoida jo etukäteen voiko projektissa tapahtua joitakin odottamattomia muutoksia, sillä ne eivät palvele projektin etenemistä. Kun kokonaiskuva projektista selkeä, jaamme vastuut ja sovimme aikatauluista, viestinnästä ja niin edelleen.

2. Välipalaverit
Välipalaverien avulla varmistamme, että projekti etenee aikataulussa oikeaan suuntaan. Jos suunnitelma muuttuu odottamattomasta syystä, on projektijohtaja vastuussa, että tieto kulkee niin asiakkaalle kuin koko projektiryhmälle.

3. Loppuarviointi
Lopuksi projektiryhmä pitää loppupalaverin, jossa tehdään yhteenveto projektista ja arvioidaan koko projektia. Milloin tarjous tuli ja miten nopeasti siihen vastattiin? Miten resursointi ja ryhmädynamiikka onnistuivat? Toteutettiinko projekti aikataulussa? Miten kannattava projekti oli? Jokaisessa projektissa on jotain opittavaa.

Seuraamalla projekteja kehitämme toimintaamme. Mitä osataan ja missä pitää petrata? Siksi on tärkeää, että samankaltaisia projekteja vedetään samalla tavalla. Sisäisesti tehtyjen loppuarvioiden lisäksi keräämme palautetta asiakkailtamme. Idea jatkuvan parantamisen taustalla on, että asiakas saisi aina vain parempaa, nopeammin ja tasalaatuisemmin. Laadukkaan projektijohtamisen myötä asiakkaamme menestyvät paremmin.

Kirjoittaja Janne Nuutinen, Johtava asiantuntija

 

Lue seuraavaksi

Sosiaalisten vaikutusten arviointi

Flexensin Kokkolaan suunnittelema vihreän vedyn laitoshanke on mittaluokaltaan Suomen suurimpia

Töissä Envineerillä: Mira Kehusmaa