Saana on pätevöitynyt melun mittaukseen ja arviointiin

Lisää sertifioitua melumittausosaamista Envineerillä

Melumittaukset ovat olleet osa Saana Nevalaisen työkuvaa jo parin vuoden ajan. ”Mittauksia oli ehtinyt kertyä jo sen verran, että tuumimme esimieheni Janne Nuutisen kanssa, että voisin suorittaa melun mittaukseen ja arviointiin liittyvän ympäristönäytteenottajan erikoispätevyyden,” Saana Nevalainen kertoo. Häneltä löytyy ennestään myös maaperään ja kiinteisiin jätteisiin liittyvä ympäristönäytteenottajan pätevyys. ”Meillä Envineerillä asiantuntijoiden kehittyminen koetaan osana työhyvinvointia. Lisäksi, kun otetaan huomioon Saanan vahva melumittausosaaminen, oli luontevaa kannustaa häntä hankkimaan melun mittaukseen ja arviointiin liittyvä sertifiointi,” Janne jatkaa.

Mitä melun mittaukseen ja arviointiin liittyvä sertifointi tarkoittaa? Käytännössä ympäristönäytteenottajien sertifoinnin avulla todetaan, että sertifioitu henkilö tietää toiminnalle asetetut yleiset laatuvaatimukset ja että hänellä on kattavat tiedot ja taidot. Melumittaukseen ja arviointiin liittyvässä sertifiointikoulutuksessa käydään kattavasti läpi esimerkiksi mittaukseen, tulosten arviointiin ja raportointiin sekä lainsäädäntöön liittyviä aiheita. Lopuksi suoritetaan kirjallinen tentti ja kenttäkoe.

Saana on nyt Envineerillä toinen melumittauksen ja arvioinnin erikoispätevyyden hankkinut ympäristönäytteenottaja. Melutasojen ja melupäästömittausten mittauksissa ja arvioinneissa käytetään Envineerillä nykyaikaisia laitteita: ”Meille on hankittu uusia ykkösluokan Norsonic -melumittareita, jotka on kytketty pilvipohjaiseen Norcloud-järjestelmään. Näin voimme seurata melumittausta ja muuttaa mittarin asetuksia toimistolta käsin. Myös mittaustulosten toimittaminen asiakkaalle sekä pidempikestoisten melumittausten teko on sujuvaa”, Saana kuvailee uusimpia melumittaukseen hankittuja laitteita.”Pitempiaikaiset melumittaukset ja reaaliaikainen meluseuranta on ollut tulossa jo vuosituhannen alussa, mutta laitteistojen yhdistäminen kustannustehokkaasti tietoverkkoihin on ollut mm. suuren datamäärän takia hankalaa. Nyt haasteet on ratkaistu, meillä on huippulaitteisto ympäristölupaselvityksiin tai meluvaikutusten pitempiaikaiseen meluseurantaan,.” Janne toteaa lopuksi.

Onnittelut Saanalle melun mittaukseen ja arviointiin pätevyyden hankkimisesta!

Jos haluat selvittää toimintasi melua, sinulta puuttuu melumallinnus tai meluntorjuntasuunnitelma, ole yhteydessä Janne Nuutiseen,Puh. 050 0934 161, janne.nuutinen@envineer.fi

Lue seuraavaksi

Sosiaalisten vaikutusten arviointi

Flexensin Kokkolaan suunnittelema vihreän vedyn laitoshanke on mittaluokaltaan Suomen suurimpia

Töissä Envineerillä: Mira Kehusmaa