Ulkopuolinen laadunvalvoja toimii viranomaisten apuna varmistaen, että rakentaminen tehdään laadukkaasti

Rakennusprojekti edessä, ja viranomainen edellyttää ulkopuolista, riippumatonta laadunvalvontaa? Miksi, ja mikä merkitys ulkopuolisella laadunvalvojalla on? Jos tuntuu, että olet ulapalla työmaavalvontaan liittyvistä termeistä ja ulkopuolisen laadunvalvonnan merkityksestä, tarjoaa tämä blogi näihin vastauksia!

Mitä on ulkopuolinen laadunvalvonta?

Ulkopuolinen laadunvalvoja voidaan määrätä viranomaispäätöksellä – usein ympäristölupapäätöksellä – sellaisille hankkeille, joissa rakenteilla estetään suunnitellun toiminnan haitallisia ympäristövaikutuksia. Tästä yksi konkreettinen esimerkki on muun muassa jätteen sijoitusalueiden tiivisrakenteet, joilla estetään vaikutukset maaperään ja pohjaveteen. Toisin sanoen, kun rakennetaan ympäristönsuojelurakenteita, määrää viranomaistaho projektiin ulkopuolisen laadunvalvojan seuraamaan ja havainnoimaan rakentamista ja sen laatua ympäristön näkökulmasta.

Mitä ulkopuolinen laadunvalvoja tekee käytännössä? Aluksi käydään yhdessä läpi hankkeen tausta ja ympäristöluvan mukaiset suunnitelmat tilaajan kanssa. Tämän jälkeen valvoja laatii tavanomaisesti laadunvalvontasuunnitelman, joka hyväksytetään valvovalla viranomaisella, joka on yleensä ELY-keskus. Ennen työmaan alkamista valvoja käy läpi ympäristönsuojelurakenteen tulevat ominaisuudet ja lausunnollaan toteaa, että kyseisistä materiaaleista on mahdollista tehdä suunniteltuja rakenteita. Itse rakentamisen aikana valvoja seuraa ja havainnoi, että rakentaminen etenee suunnitelmien ja lupapäätösten mukaan ja että rakennusmateriaaleja varastoidaan ja käytetään oikein. Eri rakennusmateriaaleista ja tehdyistä rakenteista voidaan ottaa työmaakokeita ja -mittauksia. Teknisen asiantuntemuksen lisäksi valvonnassa korostuu saumaton vuorovaikutus rakennushankkeen eri tahojen välillä.

Termit haltuun

🏗 Rakennuttamispalvelut:

Rakennuttamispalvelut sisältävät tarvittaessa muun muassa rakentamisen suunnitteluttamisen, kilpailuttamisen, asiakirjojen laatimisen ja rakentamisen valvonnan. Tarkemman kuvauksen Envineerin rakennuttamispalveluista löydät halutessasi täältä.

🏗 Valvonta:

Työmaavalvonnan tavoitteena on asiakkaan teknisen ja taloudellisen edun valvonta eli sen varmistaminen, että haluttu tekninen rakenne saadaan tehtyä mahdollisimman kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Urakoitsijoilla on oma työnjohtonsa, mutta Envineer voi olla rakennuttajan tai tilaajan apuna valvomassa, että projekti etenee heidän näkökulmastaan suunnitelmien mukaan.

🏗 Ulkopuolinen laadunvalvonta:

Viranomaismääräyksestä rakennushankkeelle voidaan määrätä ulkopuolinen laadunvalvoja huolehtimaan osaltaan siitä, että rakentaminen on viranomaisten hyväksymien suunnitelmien ja lupapäätöksen mukaista. Ulkopuolinen laadunvalvoja ei voi olla samasta yrityksestä kuin suunnittelija, urakoitsija tai rakennuttaja, vaan kyseessä on oltava näistä riippumaton taho. Lisäksi huomionarvoista on se, että ulkopuolisen laadunvalvojan vastuualueeseen eivät kuulu työturvallisuuteen liittyvät asiat.

Ulkopuolinen laadunvalvonta kannattaa nähdä mahdollisuutena

Ulkopuolisesta laadunvalvonnasta tulee tietysti rakennuttajalle aina lisäkustannuksia, mutta toisaalta sen hyöty on ilmeinen; projektiin saa mukaan urakoinnista ja laadukkaasta rakentamisesta tietävän silmäparin. Tämä varmistaa sen, että urakka viedään läpi onnistuneesti ja laadukkaasti kerralla, ja ympäristöhaitat saadaan minimoitua.

Ulkopuolisen laadunvalvojan voi myös hankkia vapaaehtoisesti, vaikkei viranomainen sitä edellyttäisikään. Ulkopuolinen ja riippumaton laadunvalvonta varmistaa osaltaan sen, ettei rakenteista löydy moitittavaa vuosienkaan päästä. Kun rakentaminen tehdään alusta alkaen hyvin ja mukana on ammattilainen valvomassa rakentamisen laatua, saadaan aikaan kestäviä ja laadukkaita rakenteita, joissa otetaan myös ympäristönäkökulma huomioon.

Ei yllätyksiä loppuraportteihin

Ulkopuolisen, riippumattoman laadunvalvonnan tehtävät ovat tarkasti määriteltyjä. Sillä on kuitenkin merkitystä, millä tavalla laadunvalvontaa hoidetaan, koska tapoja on monia. Me Envineerillä kannatamme jatkuvaa yhteydenpitoa, nopeaa reagointia sekä avointa ja suoraa keskustelua. Käymme tekemämme havainnot läpi työmailla välittömästi ja asiat kirjataan myös päiväkirjamaiseen muistioon, joten mitään yllättäviä kommentteja tai havaintoja ei tekemistämme loppuraporteista löydy – asioihin puututaan silloin, kun ne ovat käsillä, eikä myöhemmin. Koska rakentamisessa saattaa joskus tulla vastaan aikatauluhaasteita, me pidämme projekteissamme huolen, ettei aikataulu veny ainakaan meidän takiamme.

Tarvitsetko ulkopuolisen laadunvalvojan rakennusprojektille? Käy lukemassa lisää palvelustamme ja ota yhteyttä!

Lue seuraavaksi

Boliden Harjavalta & Envineer: kokonaisvaltainen jätealueiden suunnittelun yhteistyö

Hycamite TCD Technologies valitsi Envineer Oy:n vedyntuotantolaitoksen ympäristökonsultiksi

Rakennuttamispalvelut – apua rakentamisen eri vaiheisiin