Envineerin vesitiimi kehittää vesistövaikutusten arviointia, jotta Suomi saisi lisää ympäristönsä huomioivaa teollisuutta

Vesien käsittely on keskeinen osa teollisuushankkeen ympäristövaikutusten hallintaa, sillä pahimmassa tapauksessa vesi levittää haitalliset vaikutukset laajalle. Envineerin vesitiimi pitää huolen, että vesistövaikutuksiin liittyvä osaaminen kehittyy ja Suomeen saadaan tarpeellista teollisuutta ilman, että se tapahtuu ympäristön kustannuksella.

Teollisuuden näkökulmasta Suomessa sataa liikaa vettä, tiivistää Envineerin johtava asiantuntija Matias Viitasalo.

Kaikki on suhteellista, mutta totta on, että vettä sataa meillä enemmän kuin haihtuu. Se aiheuttaa haasteita ison pinta-alan teollisuushankkeille sekä toiminnan aikana että sen loputtua. Teollisissa prosesseissa käytettävää vettä kierrätetään enenevissä määrin uudelleen käyttöön, mutta lopulta sitä on johdettava pois.

”Sisä-Suomessa vesistö on pienipiirteistä, ja kuormitus voi herkästi aiheuttaa haitallisia muutoksia. Verrattuna muuhun Eurooppaan, jossa joet ovat isoja ja rannikot lähellä, Suomi on pienine järvineen ja jokineen herkkää aluetta”, avaa Viitasalo.

Envineerin asiantuntijoiden työpöydällä painaakin iso kysymys siitä, miten kussakin tapauksessa kokonaisvaltaisesti sovitetaan yhteen työtä ja toimeentuloa tuovat teollisuushankkeet ja ympäristön paras.

”Yhteensovittaminen vastakkainasettelun sijaan on meidän alaamme”, kiteyttää Viitasalo.

Osaamisen kehittämistä, tiedonjakoa ja vertaistukea

Envineerin vesitiimi on sisäinen kehitysfoorumi, jonka moottorina toimii kahdeksan vesien hallinnan ja vesistövaikutusten asiantuntijaa. Se huolehtii, että Envineerillä kasvetaan osaajina, tehdään laadukasta työtä vesiin liittyvissä projekteissa ja jaetaan avoimesti tietoa lakimuutoksista, tutkimustuloksista ja uusista menetelmistä. Vesitiimi ylläpitää märän puolen asiantuntijoiden keskustelu- ja tiedotuskanavaa ja järjestää sisäisiä koulutuksia.

Kuukausittaisissa tapaamisissa käydään läpi ajankohtaisia projekteja ja alan uusia tuulia. Lisäksi vesitiimi parantaa tehokkuutta ja laatua kehityshankkeilla ja pohtii palvelutarjontaa tulevaisuuden vaateita silmällä pitäen.

”Kannustamme jokaista asiantuntijaa käymään itseään kiinnostavissa koulutuksissa vähintään kerran vuodessa. Yhdessä käymme läpi koulutuksista haaviin jääneet helmet. Usein niistä syntyy hyvää keskustelua”, kertoo Viitasalo.

Osaamisen ylläpitämisen ja kehittämisen lisäksi tiimi tarjoaa vertaistukea työssä.

”Vesien parissa meillä työskentelee pitkälle toistakymmentä seiloria, ja projekteihin nimetään yleensä työpariksi nuorempi ja vanhempi asiantuntija. Aina pitäisi olla kaveri, jolta pyytää pähkäilyyn apua, kun projektissa tulee solmu vastaan.”

Riittämätön vesien hallinta voi torpata hankkeelta ympäristöluvan

Vesiasiantuntijoiden ajantasainen osaaminen nousee arvoon arvaamattomaan, kun teollisuushankkeelle haetaan ympäristölupaa. Miljardiluokan hanke voi jäädä kiinni luvan saamisesta, mikä oli harvinaista vielä vuosikymmen takaperin.

Suomessa vesienhoitoa ohjaa EU:n vesipuitedirektiivi, jonka tavoite on, että kaikki EU:n alueen vesimuodostumat saavuttavat hyvän tilan. Jos hanke näyttää haittaavan tämän tavoitteen saavuttamista, ympäristölupaa ei välttämättä irtoa.

”Kärjistetysti sanoen nykyisin ymmärretään paljon eliöstövaikutuksiin sisältyvistä epävarmuuksista ja itse vaikutuksista vain vähän. EU-tason raja-arvot ovat tiukat, koska niiden halutaan suojelevan kaikkein herkimpiäkin lajeja.”

Vaikutusten arvioinnissa vesiasiantuntijoiden apuna on monenlainen mallinnus. Malli voi auttaa näkemään vesien hallinnan heikot lenkit: selviääkö vesien käsittely rankkasateesta tai lumien sulamisesta? Mallintaa voidaan myös purkuvesien leviämistä vesistössä ja niiden vaikutusta ympäristöön.

”Mallinnukset ovat merkittävä osa ympäristölupaprosesseja ja vaikutusten arviointeja. Niihin kohdistuu suuria odotuksia. Hyvä mallinnus vaatii kuitenkin aina myös hyvät lähtötiedot”, Viitasalo muistuttaa.

 

Lue lisää: GoldSim-vesistömallinnuksen avulla suunnitellaan kestävää ja tehokasta toimintaa

 

Lisätietoja:
Matias Viitasalo
Johtava asiantuntija
+358 40 6692 595
matias.viitasalo@envineer.fi

Lue seuraavaksi

GoldSim-vesistömallinnuksen avulla suunnitellaan kestävää ja tehokasta toimintaa

Envineer Oy vastaavana konsulttina Hyvä YVA -palkitussa hankkeessa

Ympäristövaikutusten arviointi – mitä, miksi, miten?