Endomines Oy:n mukana kaivosvastuujärjestelmää kehittämään

Järjestelmän käyttöönotossa arvioidaan toiminnan keskeiset hallintajärjestelmät ja käytännöt. Työn edetessä havaitaan mahdollisuuksia parantaa edelleen toimintaa ja varmistetaan sitoutuminen Suomen kaivostoiminnan yhteiseen tavoitteeseen. Työ on aloitettu marraskuussa kaivosvastuujärjestelmän mukaisilla itsearvioinneilla.

”Totesimme, että tarvitsemme prosessin liikkeelle saantiin ulkopuolista voimaa, ja hyvien työkokemusten sekä puitesopimuskumppanuuden vuoksi Envineer Oy oli luonteva valinta. ”

Seppo Tuovinen
Toimitusjohtaja, Endomines Oy

”On hienoa olla mukana kehityksen eturintamassa ja auttamassa asiakasta entistä vastuullisempaan toimintaan.”

Niko Karjalainen
Toimitusjohtaja, Envineer Oy

Kestävää toimintaa kaivoksen koko elinkaaren ajan
Vuonna 2016 laadittuun kaivosvastuujärjestelmään sitoutuneet yhtiöt noudattavat luonnon, ihmisten ja talouden kannalta kestäviä toimintaperiaatteita. Kestävä kaivostoiminta kattaa hankkeen koko elinkaaren malminetsinnästä kaivosten sulkemiseen ja jälkiseurantaan. Kaivosvastuujärjestelmä antaa kaivosyhtiöille konkreettisia ohjeita kestävään toimintaan.

Lisätietoja kaivosvastuujärjestelmästä

Lisätietoja: Niko Karjalainen
050 3060 752
niko.karjalainen@envineer.fi

Lue seuraavaksi

Sosiaalisten vaikutusten arviointi

Flexensin Kokkolaan suunnittelema vihreän vedyn laitoshanke on mittaluokaltaan Suomen suurimpia

Töissä Envineerillä: Mira Kehusmaa