Envineer Oy vastaavana konsulttina Hyvä YVA -palkitussa hankkeessa

Vuoden 2023 Hyvä YVA -palkinto myönnettiin Kemin kaivoksen laajennuksen ympäristövaikutusten arvioinnille. Hankkeesta vastaavana menettelyssä toimi Outokumpu, YVA-konsulttina Envineer Oy ja yhteysviranomaisena Lapin ELY-keskus.

 

Yva ry myöntää vuosittain Hyvä YVA -palkinnon vaikutusten arvioinnin kannalta esimerkilliselle ja ansiokkaalle menettelylle. Nyt palkitussa menettelyssä tarkasteltiin useita vuosikymmeniä toiminnassa olleen kaivoksen laajentamista. Tietoa toiminnan ympäristövaikutuksista ja vaikutusalueesta on kertynyt pitkältä ajalta. Palkinnon myöntämisperusteissa kiiteltiin laajan aineiston hyödyntämistä menettelyssä.

”Laajan aineiston onnistuneen käsittelyn taustalla on selkeästi ja johdonmukaisesti etenevä arviointiselostuksen rakenne. Myös vaikutusten arvioinnin ketju on kuvattu avoimesti ja selkeästi jättäen kuitenkin riittävästi tilaa varsinaiselle arviointitekstille.

Hankkeen ja vaihtoehtojen kuvauksessa sekä vaikutusten arvioinnissa on käytetty infografiikkaa ja sitä täydentävää tiivistä kuvausta eri vaihtoehtojen sisältämistä toiminnoista. Kun otetaan huomioon hankkeen laajuus ja moninaisuus, selkeyttää tämä valinta erityisesti selostuksen luettavuutta.

Hankkeen toteuttamisen edellyttämien suunnitelmien ja lupien kuvaukseen on panostettu. Kuvauksen avulla lukijan on mahdollista hahmottaa hanketyyppiin liittyvien lupamenettelyiden ja -viranomaisten moninaisuus. Lukija hahmottaa hyvin myös YVA-menettelyn merkityksen hankkeen luvituspolulla.

Kemin kaivoksen laajennuksen YVA-aineisto on selkeästi ja lukijaystävällisesti toteutettu. Kattavaa arviointiselostusta täydentävät lukuisat erillisselvitykset.” (Hyvä YVA -tiedote)

 

Tunnustusta tuuletetaan yhdessä

Hankkeesta vastaavan työryhmän projektipäällikkönä toimi Envineer Oy:n johtava asiantuntija Heli Uimarihuhta, joka pääsi juhlistamaan palkinnon jakoa paikan päälle Oodiin. ”Kyllähän palkinto ja sen perustelut tuntuvat valtavan hyvältä – vieläkin hymyilyttää. Isot kiitokset ja onnittelut kuuluvat kaikille projektiin sen matkan varrella tavalla taikka toisella osallistuneelle! Palkinto antaa ehdottomasti myös uutta puhtia ja eväitä kehittää ympäristövaikutusten arviointeja edelleen.”

Outokummun puolesta hankevastaavana toimi Kemin kaivoksen ympäristö- ja laatupäällikkö Raisa Hyvärinen. ”Tunnustus oli iloinen yllätys. Erityisesti mieltä lämmittää se, että kaivoksen laajennuksen YVA-aineisto on koettu selkeäksi ja lukijaystävälliseksi kokonaisuudeksi. YVA-hankkeen kuvausta ja rakennetta työstettiin useaan otteeseen ja aivan viime metreillä tehtiin vielä aika ratkaisevia muutoksia. Kyllä panostus kannatti, kun tällainen hieno tunnustus saatiin palkinnoksi tehdystä työstä.”

Palkittuun YVA-aineistoon voit tutustua osoitteessa https://www.ymparisto.fi/keminkaivoksenlaajentaminenYVA

 

Lisätietoja
Heli Uimarihuhta
Johtava asiantuntija
Envineer Oy
+ 358 40 524 9793
heli.uimarihuhta@envineer.fi

Lue lisää

Sosiaalisten vaikutusten arviointi

Flexensin Kokkolaan suunnittelema vihreän vedyn laitoshanke on mittaluokaltaan Suomen suurimpia

Töissä Envineerillä: Mira Kehusmaa