Janne Nuutinen on pätevöitynyt yritysten energiakatselmusten vastuuhenkilöksi

Onnittelut johtavalle asiantuntijallemme Janne Nuutiselle yritysten energiakatselmusten vastuuhenkilöksi pätevöitymisestä! Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Janne huolehtii yritysten energia- ja kohdekatselmusten olevan energiatehokkuuslain ja sen asetusten mukaisia. ”Envineerin strategian keskiössä ovat kestävät ratkaisut, joten pätevyyden hankkiminen oli luontevaa,” Janne avaa pätevöitymisen syitä.

Energiakatselmus ohjaa yrityksiä energiatehokkuuteen, minkä seurauksena yrityksen toiminnasta aiheutuu vähemmän päästöjä ja ympäristövaikutuksia. ”Energiankäyttö ja hiilijalanjälki ovat tiukasti kytköksissä toisiinsa, sillä juuri energiankäyttö aiheuttaa suurimman osan hiilijalanjäljestä. Vähentämällä energiankäyttöä hiilijalanjälki pienenee ja samalla syntyy kustannussäästöjä,” Janne kuvailee energiakatselmuksen hyötyjä.

Energiakatselmusten vastuuhenkilön pätevyys istuu hyvin myös Envineerin palvelupalettiin. ”Meiltä saa esimerkiksi päästömittaukset, ilmanlaadun selvitykset ja hiilijalanjälkilaskelmat. Lisäksi olemme asiantuntijoita siinä, kuinka yritys voi käyttää omasta toiminnastaan aiheutuvia materiaaleja hyödyksi esimerkiksi energiantuotannossa tai kiertotaloudessa,” Janne kertoo Envineerin osaamisesta.

Mikä energiakatselmus?

Energiatehokkuuslaki velvoittaa yli 250 henkilöä työllistävät tai yli 50 M€:n liikevaihdon ja yli 43 M€:n taseen omaavat yritykset tekemään neljän vuoden välein energiakatselmuksen. Yritys voidaan vapauttaa energiakatselmuksen tekovastuusta vain silloin, jos yrityksen katsotaan jo jatkuvasti kehittävän energiatehokkuuttaan – esimerkiksi käyttämällä ISO 50001 -standardin mukaista energianhallintajärjestelmää. Myös pienempiä yrityksiä ja kuntia kannustetaan vapaaehtoisesti tekemään energiakatselmuksia. Tätä varten Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää energiatukea.

Energiakatselmuksessa ja siihen liittyvissä kohdekatselmuksissa selvitetään, miten yritys kuluttaa energiaa, sekä tunnistetaan keinoja säästää energiaa. Energiakatselmus tehdään neljän vuoden välein, ja sen tavoitteena on pitkäjänteisesti kehittää yritystä energiatehokkaammaksi. Lisätietoa energiakatselmuksesta Energiaviraston sivuilta.

Kiinnostuitko?

Puuttuuko yritykseltäsi lakisääteinen energiakatselmus tai haluaisitko vapaaehtoisesti kehittää yrityksesi energiatehokkuutta? Janne kertoo mielellään lisää!

Johtava asiantuntija
Janne Nuutinen
+358 50 0934 161
janne.nuutinen@envineer.fi

Lue seuraavaksi

Sosiaalisten vaikutusten arviointi

Flexensin Kokkolaan suunnittelema vihreän vedyn laitoshanke on mittaluokaltaan Suomen suurimpia

Töissä Envineerillä: Mira Kehusmaa