Kansainvälinen kierrätyspäivä

18.03.2022

Hyvää kansainvälistä kierrätyspäivää!

Kansainvälisen kierrätyspäivän (Global Recycling Day) tavoitteena on saada niin yksilöt kuin yrityksetkin huomioimaan kiertotalouden mahdollisuudet ja sen potentiaalin ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Meille ja maapallolle on ehdoton etu, jos ihmiset oppisivat näkemään jätteen ennemmin uutena resurssina kuin loputtomiin poisheitettävänä materiaalina.

Raaka-aineiden uusiokäytön myötä syntyy huomattavia materiaali- ja energiasäästöjä. Kun huomioimme tämän esimerkiksi teollisuushankkeiden suunnittelun alkuvaiheessa, voimme osaltamme vaikuttaa luonnonvarojen säästymiseen ja kestävän suomalaisen yhteiskunnan kehittymiseen osana globaaleja tavoitteita.

Ympäristökonsultteina ja suunnittelijoina voimme vaikuttaa asiakasprojekteissamme aiheeseen yhä enenevissä määrin. Yleistynyt käytäntö on, että suunnittelutyössä mietitään alusta asti mahdollisuudet jätemateriaalin hyötykäytölle. ”Kiertotalouden toimijoiden keskuudessa kierrätys ja jätteiden hyötykäyttö on kaiken suunnittelun keskiössä”, johtava asiantuntijamme Heli Uimarihuhta kertoo. Myös monet muut asiakkaamme eri teollisuuden aloilla hyödyntävät jätemateriaaleja esimerkiksi aluerakentamisessa ja muissa käyttökohteissa. ”Jätteen loppusijoittamisen sijaan jätemateriaalit tunnustetaan nykyään hyödyllisenä resurssina – ja se on ympäristölle parempi vaihtoehto, mutta myös kustannussäästö.”

Yhteinen agenda

Kierrätys ja jätemateriaalien hyödyntäminen ovat myös osa kansallista strategiaa, joka auttaa suojelemaan luonnonvaroja. Alta löydät uusia jätteisiin, kierrätykseen ja kiertotalouteen liittyviä strategioita ja tavoitteita. Ne haastavat ja velvoittavat meidät sekä yksityishenkilöinä että työelämässä suunnittelijoina huomioimaan kiertotalouden osana resurssiviisasta tulevaisuutta.

Kiertotalouden strateginen ohjelma vuoteen 2035
Muovitiekartta
Rakentamisen kiertotalous
Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2027
Jätelainsäädännön uudistus

Lue lisää: https://www.globalrecyclingday.com/

Lisätietoja:
Heli Uimarihuhta
Johtava asiantuntija
Envineer Oy
+358 40 5249 793
heli.uimarihuhta@envineer.fi

Lue seuraavaksi

Vesistövaikutusten arvioinnit

Envineer Oy on ostanut Inno-CAD Oy:n liiketoiminnan

Sosiaalisten vaikutusten arviointi