"Luonto ilahduttaa"

Olen Tuomas Väyrynen ja työskentelen Envineerillä vanhempana asiantuntijana. Siirryin Envineerin palvelukseen huhtikuussa 2018. Laajaan työskentelykenttääni kuuluvat mm. luontokartoitukset, eri hankkeiden luonto- ja ympäristövaikutusten arvioinnit sekä ympäristötarkkailujen vetäminen ja jossain määrin myös käytännön toteutus. Parasta työssäni on sen vaihtelevuus, mielenkiintoiset tehtävät ja projektit, joiden laajuus vaihtelee aina suurista YVA-hankkeista pieniin ympäristöseurantoihin. Myös asiakastyö on olennainen osa työnkuvaani. Työni vaihtelee hyvin paljon vuodenajan mukaan. Karkeasti voisi sanoa, että kesällä olen enemmän maastossa ja talvella toimistohommissa. Vuoden rytmissä kiinni eläminen tuo oman lisänsä työhön.

Maastotöissä teen enimmäkseen luontokartoituksia esimerkiksi linnustoon, kasvillisuuteen, luontotyyppeihin, lepakoihin ja sammakoihin liittyen. Jonkin verran teen myös ympäristönäytteenottoja mitä erilaisimmissa maastokohteissa. Koskaan ei tiedä mitä siellä maastossa vastaan tulee ja usein löytää jotain odottamatonta, joka ilahduttaa. Luonto on niin vaihtelevaa, että se pitää mielenkiinnon yllä. Vanha kulunut sanonta ”jokainen päivä on erilainen”, pitää ainakin maastotyökaudella omalta osaltani paikkaansa.

Envineerin työskentelykulttuuri on ihmis- ja asiakasläheistä. Asiakassuhteet ovat hyviä ja niistä pidetään huolta, kuten myös työntekijöistä. Työporukka on toverillinen ja usein tuntuu, että olisi kavereiden kanssa töissä. Pidän myös siitä, että kollegoiden ammattitaito on monipuolinen ja näkemyksiä löytyy siten monipuolisesti eteen tulevissa projekteissa.

Lue seuraavaksi

Sosiaalisten vaikutusten arviointi

Flexensin Kokkolaan suunnittelema vihreän vedyn laitoshanke on mittaluokaltaan Suomen suurimpia

Töissä Envineerillä: Mira Kehusmaa