Kokemuksia kesätöistä

Mallintamista ja mittaamista

Kirjoittaja Anssi Sohlman

Aloitin harjoitteluni toukokuussa ja pääsin heti alussa tekemään kiinnostuksen kohteitani vastaavia töitä mallintamisen parissa. Ensimmäisiä tehtäviäni oli tutkia ja vertailla erilaisia veden virtausmalleja ja arvioida, mitä niistä voisi käyttää tulevissa projekteissa. Tällä hetkellä työn alla on vesiekosysteemin ekologinen mallintaminen, johon olen kerännyt kesän aikana lähtötietoja tietokannoista ja viranomaisilta. Olen oppinut, miten ilmastonmuutoksen vaikutukset voidaan ottaa huomioon malleissa.

Työtehtäviini on kuulunut lisäksi erilaisten mittausten raportointi. Olen päässyt hyödyntämään aiemmin oppimaani esimerkiksi lainsäädännöstä, GIS-ohjelmistoista ja tietenkin myös Excelistä. Projektityöskentelyn periaatteet ovat tulleet tutuiksi.

Vastuu on kasvanut kokemuksen karttuessa

(Koti)toimiston ulkopuolella tekemistäni töistä mieluisimpia ovat olleet melumittaukset, joissa itsenäisen työskentelyn määrä ja samalla vastuu ovat kasvaneet kesän aikana. Ensimmäisissä melun mittaamista sisältävissä projekteissa osuuteni rajoittui mittaamiseen, kun taas viimeisimmässä projektissa olin aktiivisesti mukana myös muissa projektin vaiheissa: tein mittaussuunnitelman, seurasin sääennusteista sopivia mittausajankohtia, sovin tilaajan kanssa mittausajoista, suoritin mittaukset ja kirjoitin raporttia. Työkavereilta olen kuitenkin saanut aina apua ongelmatilanteissa. Olen oppinut mittauksissa paljon alan käytäntöjä, joita ei yliopiston harjoituksissa ole tullut vastaan.

Harjoittelun aikana olen päässyt tekemään myös itselleni täysin uusia asioita, kuten maanäytteiden analysointia XRF-analysaattorilla. Kaikkeen uuteen on perehdytetty riittävästi. Työyhteisö on ollut erittäin mukava ja aina riittävästi läsnä etätöistä huolimatta.

Lue seuraavaksi

Sosiaalisten vaikutusten arviointi

Flexensin Kokkolaan suunnittelema vihreän vedyn laitoshanke on mittaluokaltaan Suomen suurimpia

Töissä Envineerillä: Mira Kehusmaa