Mitä on aito ympäristövastuullisuus?

Ympäristövastuullisuus – osa I

 

Mitä ympäristövastuullisuus oikeastaan on – ja kuinka selvittää, tehdäänkö sen eteen oikeita asioita? Tässä kahden blogin sarjan ensimmäisessä osassa pohdimme ympäristövastuullisuutta laajempana ilmiönä yhdessä sisaryrityksemme Safetyneerin asiantuntijoiden kanssa. Seuraavassa osassa käsittelemme ympäristövastuullisuutta projekteissamme.

Vastuullisuustyö alkaa velvollisuuksien täyttämisen jälkeen

Kun pohdit yrityksenne toimintaa tällä hetkellä – mihin kohdin asemoidutte ympäristövastuullisuuden kontekstissa: tuotatteko jotain aidosti ympäristöä hyödyttävää? Vai täytättekö viranomaisvaatimukset juuri ja juuri? Tai kenties olette jossain näiden kahden välimaastossa?

Armoton fakta on se, että kaikesta markkinatalouden toiminnasta syntyy ympäristöön jonkinlaisia haittoja – suurempia ja pienempiä. Aitoa ympäristövastuullisuutta on se työ, jota tehdään näiden synnytettyjen haittojen pienentämiseksi – ei se, mitä sen eteen sanotaan tehtävän.

Lakisääteisten velvoitteiden kuntoon hoitaminen on kaiken lähtökohta, mutta vastuullisuus on paljon muutakin. Olennaista vastuullisuustyössä on kysyä, mitä yrityksen omassa toiminnassa voisi kehittää ja mihin tavoitetasoon tulisi pyrkiä. Monilla aloilla esimerkiksi päästöttömyys saattaa olla mahdottomuus. Siitä huolimatta vastuullinen toimija pyrkii mahdollisimman ympäristöä kunnioittavaan toiminnan tasoon. Tietyt toimialat saattavat jo tehdä kaikkensa ympäristönäkökulman eteen ja siksi toimialakohtainen tai joidenkin arvoketjun vaiheiden maalittaminen on usein turhaa. Sen sijaan markkinat erottavat pian positiivisesti joukosta ne toimijat, jotka tekevät tietoisesti kestäviä ja vastuullisia ratkaisuja ja pystyvät esittämään valintansa läpinäkyvästi.

Vanavedessä vai keula-aallolla?

Kolme globaalia megatrendiä – digitalisaatio, kaupungistuminen ja maapallon kantokyky määräävät paljon yhteiskunnan suuntaa. Me väitämme, että tulevaisuudessa kaikkein parhaiten tulevat menestymään ne yritykset, jotka onnistuvat osaltaan ratkaisemaan eri megatrendien mukanaan tuomia haasteita, esimerkiksi ilmastonmuutoksen etenemistä. Ympäristövastuullisuus on aihe, joka ei tule poistumaan ajankohtaisten teemojen listalta – päinvastoin. Vastuullisuusasioissa ei kannata jäädä aaltoihin kellumaan, sillä suositukset muuttuvat yleensä aina jossain vaiheessa vaatimuksiksi.

Kuinka välttää viherpesu ja panostaa aitoon ympäristövastuullisuuteen?

Vastuullisuusteoissa on hyvä keskittyä siihen, mikä on olennaista sekä oman liiketoiminnan että ympäristön kannalta. Pieniin lillukanvarsiin ei kannata tarrautua, vaan pohtia aidosti sitä, mistä on merkittävintä hyötyä sekä yrityksen toiminnalle että ympäristölle. Julkisuudessakin on näkynyt esimerkkejä, joissa varsin pienistä teoista on tehty suuria tai yritykset väittävät tehneensä ympäristön eteen jotain, mikä ei pidä ollenkaan paikkaansa.

Tällaiset väitteet voivat perustua tahallisuuden lisäksi myös ymmärtämättömyyteen tai huolimattomuuteen. Euroopan Unionissa suunnitteilla oleva viherpesudirektiivi tulee edellyttämään, että “yritykset noudattavat tiettyjä minimikriteereitä tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten todentamisessa ja viestinnässä ja mainonnassa käytettyjen vihreiden väittämien pitää perustua kolmannen osapuolen todentamiseen”. Jatkossa viherpesu on siis entistä vaikeampaa ja kuluttajat voivat luottaa vastuullisuusväittämiin helpommin. On tärkeä muistaa, että läpinäkyvyys luo luottamusta – kun rehellisesti ja mahdollisimman avoimesti kertoo yrityksen toiminnasta, välttyy jälkien peittelemisen mielikuvalta.

Ympäristövastuullisuus ei suinkaan ole ainoa vastuullisuuden muoto, jota yrityksiltä peräänkuulutetaan. Vastuullisuus on kerroksellista ja siihen kuuluu ympäristövastuullisuuden lisäksi myös sosiaalinen sekä johtamisen vastuullisuus. Nämä kaikki nivoutuvat toisiinsa – esimerkiksi vastuullisella johtamisella edistetään myös ympäristövastuullisuutta. Vastuullisuutta onkin helpompi kehittää, jos sitä johdetaan.

Jotta vältetään viherpesun sudenkuopat, ja pystytään keskittymään niihin oleellisiin vastuullisuustekoihin, on oikean yhteistyökumppanin valinta projekteihin ja hankkeisiin erittäin tärkeää. Jo tarjousvaiheessa kumppanin vastuulla on viestiä selkeällä tavalla siitä, mitä ollaan tekemässä ja miksi. Asiantuntijoiden avulla voi varmistua siitä, että vastuullisuus ei ole vain sanahelinää, vaan oikeita tekoja. Ja siinä vaiheessa, kun tehdyistä vastuullisuusteoista lähdetään tiedottamaan, on myynnillä, markkinoinnilla ja viestinnällä tärkeä rooli siinä, että oikeista asioista viestitään vilpittömästi.

Millä tavalla me Envineerillä otamme ympäristövastuullisuuden huomioon projekteissamme? Se selviää blogin toisesta osasta! Sillä välin voit käydä tutustumassa tarjoamiimme ympäristökonsultoinnin ja ympäristösuunittelun palveluihin sekä tutustua, millaista vastuullisuusasiantuntijuutta Safetyneerillä on palvelukattauksessaan!

Lue seuraavaksi

Sosiaalisten vaikutusten arviointi

Flexensin Kokkolaan suunnittelema vihreän vedyn laitoshanke on mittaluokaltaan Suomen suurimpia

Töissä Envineerillä: Mira Kehusmaa