Töissä Envineerillä: Matias Viitasalo

Meillä työskentelee monen eri aihealueen ympäristöasiantuntijoita erilaisilla osaamistaustoilla. Haastattelimme meillä johtavana asiantuntijana vesistötutkimusten parissa työskentelevää Matias Viitasaloa, joka on ollut osa Envineerin venekuntaa jo vuodesta 2018.

 

Moikka Matias! Kerro, kuka olet ja mikä on ydinosaamistasi Envineerillä.

– Olen Matias ja omaa osaamisaluettani on enimmäkseen pintavesiin liittyvä vaikutusten arviointi erilaisten teollisten toimintojen ja hankkeiden eri vaiheissa. Envineerillä työnkuvaani on tullut mukaan enenevissä määrin myös vesistö- ja vesitasemallinnuksia, jotka kattavat tällä hetkellä suurimman osan työpäivästäni.

Millaisella taustalla olet tullut alalle ja Envineerille?

– Valmistuin Kuopion yliopistosta vuonna 2007 pääaineenani ympäristötieteet. Aloitin urani vesistötutkijana, tehden työn ohessa ympäristötekniikan opintoja teknisemmän osaamisen kehittämiseksi. Vuosien myötä työpöydälleni päätyivät yhä enenevissä määrin kaivosympäristöt ja niiden vesistövaikutukset. Vuonna 2018 siirryin Envineerille, jossa kaivokset ovat edelleen se keskeisin ympäristö, jossa ympäristövaikutusten arviointeja teen.

Kuinka päädyit aikanaan Envineerille?

– Olin kiinnostunut pienemmästä työnantajasta. Ja täältä sain sitä mitä lähdin hakemaan, eli oman osaamisen kehittämistä. Envineerillä oli paljon vanhoja tuttuja työkavereita, ja sitä kautta oli helppo tulla taloon.

Yritys, ja ympäristöala yleisesti, on varmasti ehtinyt tässä matkan varrella muuttuakin?

– On kyllä. Kun tulin taloon, oli meitä firmassa 17 – nyt jo 70. Suhina ympärillä on siis kasvanut ja ala toki kehittynyt viiden vuoden aikana. Mallinnukset ovat keskeisemmässä roolissa projekteissa ja vaatimustaso vaikutusten arviointeihin liittyen on noussut.

Mitä kaikkea tavallinen työpäiväsi pitää sisällään? Millaisissa hankkeissa olet mukana juuri nyt?

– Yritän miettiä, millainen olisi tyypillinen työpäivä, sillä se vaihtelee paljon. Työssäni on oikeastaan kolme päätekijää, jotka ovat eniten arjessa mukana. Viime vuosina iso osa työtäni on ollut kaivosten vesitasemallien laatiminen. Tuon lisäksi työpäiviini saattaa sisältyä vanhojen suljettujen kaivosten kunnostustarpeen arviointiin liittyviä tutkimuksia ja niiden suunnittelua. Mietitään esimerkiksi, kuinka suotovesikuormitusta arvioidaan ja miten niistä aiheutuvaa vaikutusta voidaan pienentää. Kolmantena tekijänä on laadunvarmistus. Käymme nuorempien asiantuntijoiden kanssa läpi projekteja ja niiden kehitystä. Tässä on kyse ikään kuin mentoroinnista ja vertaistuesta, jotta saamme jakaa kokemuksia, kehittyä ja tehdä yhdessä.

Millainen työpaikka Envineer mielestäsi on?

– Itse arvostan todella paljon työhyvinvointiin panostamista. Vaikka se on meillä jo hyvällä tasolla, niin sitä halutaan pitää yllä ja parantaa entisestään. Tykkään myös siitä, että meillä pystyy itse vaikuttamaan oman työn suuntaan. Täällä pyritään löytämään sellaisia ratkaisuja, että työntekijä pääsee varmasti kehittymään.

Tärkeitä juttuja ehdottomasti. Tuleeko jotain muuta mieleesi?

– En voi olla mainitsematta yhteishenkeä ja matalaa hierarkiaa. Vaikka yritys on kasvanut näiden vuosien aikana, olemme samaa porukkaa edelleen.

Kiitos Matias!

 

Haluaisitko osaksi venekuntaamme? Meillä on nyt auki paikka Matiaksen ja kumppaneiden työkaveriksi, johtavaksi vesistöasiantuntijaksi! Kurkkaa myös muut avoimet työpaikkamme.

Lue seuraavaksi

Sosiaalisten vaikutusten arviointi

Flexensin Kokkolaan suunnittelema vihreän vedyn laitoshanke on mittaluokaltaan Suomen suurimpia

Töissä Envineerillä: Mira Kehusmaa