"Jo näin yrityksen alkutaipaleella on oikea aika laittaa työkykyjohtamisen asiat kuntoon."

- Petra Husso -

Työhyvinvoinnin ja työkyvyn arvostus näkyy strategiassa ja käytännössä

Strategiamme ytimessä ovat ihmiset. Asiantuntijatyö nopeasti kasvavassa yrityksessä voi olla paikoitellen hyvinkin kuormittavaa. Siksi työhyvinvoinnin ja työkykyjohtamisen kehittäminen on yksi tärkeimmistä kehitysprojekteista yrityksessämme.

Uusia toimintamalleja työkykyjohtamiseen

Vauhtia, vertaistukea ja asiantuntija-apua työkykyjohtamiseen saimme syksyllä 2019 startanneesta ja kesällä 2020 päättyneestä Pk-yritysten työkykyjohtamisen kehittäminen -hankkeesta. ”Jo näin yrityksen alkutaipaleella on oikea aika laittaa työkykyjohtamisen asiat kuntoon. Hankkeen avulla loimme selkeämpiä toimintatapoja työkykyjohtamiseen ja työhyvinvointiin liittyen”, hankkeessa mukana ollut asiantuntija Petra Husso kertoo. Hankkeen toteutti työkykyjohtamiseen erikoistunut Well3 Oy. Hankkeessa yhtenä vetäjänä toiminut Johanna Huhta näkee, että Envineerin motivaatio kehittää työkykyjohtamista on korkealla: ”Envineer on nuori ja nopeasti kasvava yritys, jossa henkilöstö on tärkein voimavara. Henkilöstöstä halutaan selkeästi pitää hyvää huolta ja työkykyasioihin panostetaan ennaltaehkäisevästi jo ennen kuin on mitään sattunut – aivan heidän strategiansa mukaisesti.”

Hankkeen aikana koko yrityksemme henkilöstö sitoutettiin työkykyjohtamisen kehittämiseen. Hanketta varten perustettiin kaikkia yksiköitä ja kaikkia organisaation tasoja edustava työryhmä, joka viesti hankkeen etenemisestä henkilöstölle, teetti henkilöstölle kyselyitä ja vei työkykyjohtamista eteenpäin.
Yksi hankkeessa toteutetuista konkreettisista kehitystoimista oli oman varhaisen välittämisen mallin rakentaminen. ”EnviCare on rakennettu esimiesten avuksi tilanteisiin, jossa työntekijän työkyky on syystä tai toisesta alentunut. Se ohjaa askel askeleelta esimiestä huolehtimaan työntekijän hyvinvoinnista ja työkyvystä,” Petra kuvailee.

Matka työhyvinvoinnin parissa jatkuu

Työhyvinvointiin ja työkykyjohtamiseen panostaminen on asetettu yhdeksi tärkeäksi teemaksi yrityksemme strategian toiselle etapille. Tavoitteenamme on, että työkykyjohtamisesta tulee osa jokapäiväistä toimintaamme. ”On ilahduttavaa, että työkykyjohtaminen ja työhyvinvointi ovat meillä isosti esillä. Seuraavat kehitystoimenpiteet tämän suhteen ovat jo tiedossa”, Petra iloitsee.

Lue seuraavaksi

Sosiaalisten vaikutusten arviointi

Flexensin Kokkolaan suunnittelema vihreän vedyn laitoshanke on mittaluokaltaan Suomen suurimpia

Töissä Envineerillä: Mira Kehusmaa