Työtehtäviä kenttätöistä raportointiin

Olen Tiia Sillanpää ja työskentelen Envineerillä vanhempana asiantuntijana. Parasta työssäni on, että saan olla mukana useissa eri hankkeissa ja tehdä töitä useiden ihmisten kanssa.

Laaja-alaiset työtehtäväni vaihtelevat aina kenttätöistä raportointiin asti. Työtehtäviäni ovat mm. vesistötutkimukset, ympäristövaikutusten arvioinnit (YVA-hankkeet), ympäristölupahakemusten laatimiset, pilaantuneiden maiden kunnostukset sekä muut ympäristöselvitykset.

Envineer on nuorekas ja kehittyvä yritys, joka koostuu useasta ympäristöalan ammattilaisesta. Työntekijöiden kehittymismahdollisuudet yrityksessä ovat hyvät. Lisäksi koen tärkeäksi, että työnantaja pitää hyvää huolta työntekijöistään.

Lue seuraavaksi

Janne Nuutinen on pätevöitynyt yritysten energiakatselmusten vastuuhenkilöksi

Lotta aloitti asiantuntijana Kokkolassa

Lakeustalon Green Office -sertifikaatti kertoo ympäristöystävällisyydestä