Uuden strategian keskiössä yhteisen purjehduskulttuurin vahvistaminen

Keväällä sinetöidyn uuden strategiakautemme pääilmansuunnat ovat selvillä, ja kehityshankkeet strategian toteuttamiseksi ovat ottaneet jo ensi askeliaan. Tällä etapilla kohdistamme energiaamme entisestään purjehduskulttuurimme vahvistamiseen. Olemme saaneet aikaiseksi paljon hyviä asioita menneisyydessä, ja niistä haluamme pitää kiinni myös tulevaisuudessa, venekunnan kasvaessa.

Strategian keskiössä ihmiset ja vastuullisuus

Reilu kuusi vuotta sitten, kun Envineeriä perustettiin, käytimme tietoisesti aikaa yrityksen perustan huolelliseen rakentamiseen. Opiskelimme alusta asti työskentelemään yhtenä venekuntana samaan suuntaan soutaen, jotta yrityksellä ja sen ihmisillä olisi turvattu tulevaisuus. Tämä on osoittautunut erittäin toimivaksi strategiaksi. Menneet vuodet ovat tuoneet mukanaan paljon hyviä asioita, ja olemme onnistuneet luomaan vahvan yrityskulttuurin. Tietenkin kohtaamme arjessa myös vastoinkäymisiä, ja pelikaaneja lentelee turbiiniin. Merkitystä on kuitenkin sillä, että olemme onnistuneet luomaan yhteisen kulttuurin, jossa on tilaa epäonnistumisille ja kasvulle.

Uutta strategiaa työstimme kumppanimme Talentreen kanssa. Totesimme, että koska maailmaa ovat viime vuosina koetelleet ennen näkemättömät myrskyt, on entistä tärkeämpää keskittyä venekuntaamme ja sen yksilöihin. Suurten muutosten keskellä yksittäinen ihminen kun saattaa usein jäädä vähemmälle huomiolle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että suuntaamme täyden huomion uusiin palveluihin, aiomme uudella strategiakaudella palata juurillemme ja keskittyä ihmisiimme. Työelämä ei ole sprinttikisa, vaan pitkä matka, ja mielestämme ihmisten työhyvinvointiin ja jaksamiseen tulee työnantajan panostaa.

Hyvinvoivan venekunnan lisäksi haluamme kiinnittää entistä enemmän huomiota myös projektiemme vastuullisuuteen. Tämä tarkoittaa, että olemme mukana vastuullisissa hankkeissa, jotka eivät ole ristiriidassa oman ideologiamme kanssa. Merkittävin osuus vastuullisuustyöstämme tapahtuu asiakasprojekteissa, joissa kehitämme asiakkaan liiketoimintaa ympäristö- ja sosiaalisen vastuun osa-alueilla. Yrityksemme omassa toiminnassa korostuvat sosiaalinen ja yhteiskunnallinen vastuu. Vastuullisuustyössä saamme tukea sisaryritykseltämme Safetyneeriltä.

Tavoitteet korkealla

Tulevan strategiakauden yhtenä pääilmansuuntana on kasvaa alamme onnellisimmaksi ja vetovoimaisimmaksi venekunnaksi. Tämä tarkoittaa yrityskulttuurimme vaalimista henkilöstömäärän kasvaessa sekä työhyvinvoinnin edistämistä. Olemme panostaneet esimerkiksi yhteisöllisyyden rakentamiseen, työterveyspalveluihin sekä työaikaliikuntaan.

Strategiakauden päätteeksi tavoitteenamme on työllistää 85 täysipäiväistä työntekijää. Työntekijäkokemusta mittaavassa eNPS-luvussa tavoitteemme on 68, mikä on todella korkea. Henkilöstötavoitteiden lisäksi haluamme edelleen pitää omalta osaltamme huolta vastuullisemman maailman rakentamisesta: teemme laadukkaampia, perustellumpia ja muutoksenhaun kestäviä ympäristölupahakemuksia sekä YVA-asiakirjoja ja huomioimme vastuullisuuden kaikessa toiminnassamme. Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-tavoitelukumme strategiakaudelle on 70 – tässäkin tavoite on korkealla.

Rohkeammin kohti kansainvälisiä vesiä

Vaikka markkina alalla on kasvava, on maailmantilanne tällä hetkellä ailahteleva. Muun muassa geopoliittiset riskit saattavat vaikuttaa negatiivisella tavalla yritysten suunnitelmiin investoida Suomeen. Kristallipallo ei valitettavasti kuulu vakiokalustoomme, mutta seuraamme tilannetta ja reagoimme tarpeen mukaan.

Suomen maa-alueilla olemme näiden kuuden toimintavuoden aikana saaneet tukevan jalansijan ja verkostoituneet laajasti. Kotikentältä olemme kerryttäneet kokemusta kansainvälisistä projekteista, ja seuraavaksi pyrkimyksenämme on suunnata entistä rohkeammin ja suunnitelmallisemmin kohti kansainvälisiä merialueita. Tällä uudella strategiakaudella on mainio hetki etsiä sopivia väyliä, joita pitkin viedä oranssia ideologiaa uusille vesille!

 

Tervetuloa strategiakausi 2023-2025!

Haluatko osaksi venekuntaamme? Tutustu avoimiin työpaikkoihimme tai laita meille avoin hakemus.

Lue seuraavaksi

Sosiaalisten vaikutusten arviointi

Flexensin Kokkolaan suunnittelema vihreän vedyn laitoshanke on mittaluokaltaan Suomen suurimpia

Töissä Envineerillä: Mira Kehusmaa