Johtava asiantuntija

Heli Uimarihuhta

Osaamisalueina jätteisiin, jätteenkäsittelyyn ja jätteiden hyötykäyttöön liittyvät selvitykset. Kokemusta useiden vuosien ajalta erityisesti jätteenkäsittelyn ja kaivostoiminnan ympäristövaikutusten arviointimenettelyistä (YVA) ja ympäristölupahakemusten sekä niihin liittyvien suunnitelmien ja selvitysten, kuten riskinarviointien, materiaalien hyötykäyttökelpoisuuden arviointien, kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmien sekä BAT-selvitysten, laatimisesta.

Valmistunut ympäristötekniikan diplomi-insinööriksi vuonna 2003. Envineer Oy:ssä johtavana asiantuntijana vuodesta 2017 lähtien.