Johtava asiantuntija

Matias Viitasalo

Osaamisalueina vesiin, kaivosympäristöihin ja niiden jälkihoitoon liittyvät vaikutusarvioinnit, selvitykset ja mallinnukset. Ollut tekemässä useita, erityisesti kaivostoimintaan liittyviä, ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä (YVA), ympäristölupahakemuksia, riskinarviointeja ja jälkihoitosuunnitelmia.  Työkalupakkiin kuuluvat myös vesitase-, vesistövaikutus- ja muut GoldSim-mallinnukset. Valmistunut ympäristötieteen maisteriksi vuonna 2007 ja toimii Envineer Oy:ssä johtavana asiantuntijana.