Ympäristölupahakemukset - ja ilmoitukset

Anna ympäristölupahakemus osaavien ammattilaistemme käsiin

Ympäristölupahakemukset vankalla kokemuksella ja varmuudella

Voit luottaa meihin, että sisällytämme ympäristölupahakemuksiin kaikki lupahakemuksen kannalta oleelliset asiat. Olemme tehneet ympäristölupahakemuksia useille eri aloilla toimiville yrityksille, joten tiedämme mitkä asiat painavat hakemuksissa ja miten asiat tulee esittää.

Ympäristökonsulttimme tukenasi koko ympäristölupahakemusprosessin ajan

Ympäristölupahakemuksen menestyksekäs hyväksyminen edellyttää jatkuvaa kommunikointia viranomaisten kanssa koko lupahakemuksenprosessin aikana. Jo alussa on hyvä keskustella aluehallintoviraston (AVI:n) tai kunnan ympäristösuojeluviranomaisen kanssa ympäristölupahakemukseen liittyvistä dokumenteista jne. Kun ympäristölupahakemus on tehty ja viranomainen on kuuluttanut sen, on asianosaisilla (esimerkiksi muilla viranomaisilla ja asukkailla) mahdollisuus antaa muistutuksia ja mielipiteitä lupahakemukseen liittyen. Autamme yritystäsi myös laatimaan vastikkeet/vastineet mahdollisiin muistutuksiin ja vastikkeisiin.

Lorem ipsum dolor sit ames

  • Luottamalla ympäristölupahakemuksen ammattilaistemme käsiin voit olla varmistua, että:
  • ympäristölupahakemuksissa on kaikki tarpeellinen tieto, jota viranomainen tarvitsee päätöksentekonsa tueksi
    teemme ympäristölupahakemuksen tueksi oleelliset selvitykset

Näin ympäristölupahakemus etenee

Ympäristölupahakemusprosessi kannattaa aloittaa tarpeeksi ajoissa, sillä kokonaisuudessaan prosessi saattaa kestää minimiajasta maksimiaikaan.

1

Kirjallinen ympäristölupahakemus. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa ympäristölupahakemus kirjallisena ja joissain tapauksissa myös sähköisenä lupaviranomaiselle. Tapauksesta riippuen, viranomainen on joko aluehallintovirasto (AVI) tai kunnan ympäristösuojeluviranomainen.

2

Ympäristölupahakemuksen täsmentäminen. Viranomainen käy läpi ympäristölupahakemuksen ja pyytää tarvittaessa täsmentäviä tietoja ja selvityksiä päätöksentekonsa tueksi. Lisäksi hän saattaa tehdä tarkastuskäynnin.

3

Kuuluttaminen. Viranomainen kuuluttaa ympäristölupahakemuksen, kun on tyytyväinen sen sisältöön. Kuuluttaminen kestää 30 päivää, jonka aikana asianomaiset ja asukkaat voivat ilmaista mielipiteensä ja tehdä muistutuksia. Ympäristöluvan hakijalla on mahdollista antaa näille vastineet.

4

Päätös. Tehdessään päätöstä, lupaviranomainen ottaa huomioon ympäristölupahakemuksen lisäksi kuulutusaikana tehdyt mielipiteet, muistutukset ja vastineet. Myönteinen lupapäätös kuulutetaan vielä 30 päivän ajan, jolloin niin luvanhakija kuin asianomaiset voivat valittaa päätöksestä. Valitukset ratkaisee hallinto-oikeus tai edelleen korkein hallinto-oikeus.