Flexensin Kokkolaan suunnittelema vihreän vedyn laitoshanke on mittaluokaltaan Suomen suurimpia

Asiakastarina: Flexens

Kuva: KIP Infra 2021

 

Flexens Oy Ab on suomalainen hankekehitysyhtiö, joka kehittää Kokkolaan vihreän vedyn ja ammoniakin tuotantolaitosta. Hankkeen myötä Flexens käynnisti keväällä 2023 ympäristövaikutusten arviointiprosessin yhteistyössä Envineerin kanssa. Tässä jutussa avaamme hankkeen taustoja, sekä sitä, mitä tekijöitä YVA-prosessissa tulee huomioida.

 

”Ryhdyimme selvittämään, mitä on tehtävä, jotta yhteiskunta voi toimia kokonaan uusiutuvalla energialla”, kertoo liiketoiminnan kehityspäällikkö Håkan Jonsson Flexensin taustasta. “Nykyiselläänkin sähköntuotantoon saadaan virtaa tuulesta ja auringosta, mutta millä keinoin sähköä voitaisiin varastoida – se oli kysymys, jota lähdimme ratkomaan.”

”Pohtiessamme erilaisia vaihtoehtoja tulimme siihen tulokseen, että kaiken keskiössä on vety – se mahdollistaa sähkön varastoinnin ja sen lisäksi vedystä voidaan tuottaa ammoniakkia, joka palvelee eri teollisuuden aloja”, Håkan jatkaa.

Pääasiallinen käyttökohde ammoniakille on lannoiteteollisuus. Flexensin suunnitelmissa on hyödyntää päästötöntä ammoniakkia myös polttoaineena, mikä mahdollistaisi esimerkiksi meriliikennesektorin siirtymän pois raskaasta polttoöljystä.

 

Kokkolan vetytehdashankkeen ympäristövaikutukset

Envineerin johtava asiantuntija Toni Uusimäki pitää hanketta luvituksen ja ympäristövaikutusten arvioinnin kannalta vähintäänkin mielenkiintoisena.

”Prosessissa sisään otetaan vettä, ilmaa ja sähköä. Vedessä oleva vety ja ilmassa oleva typpi lähtevät jatkokäyttöön prosessiin ja happi voidaan palauttaa ilmakehään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mitään kemikaaleja, haitta-aineita, metalleja tai muuta kontaminoitumista aiheuttavaa ei pääse suoraan ilmaan tai veteen, koska sellaisia ei prosessissa muodostu. Ympäristövaikutuksia toki muodostuu, mutta eri tavoin kuin tavallisesti teollisten hankkeiden kanssa. Tämä laittaa yhtä lailla viranomaisetkin uuden eteen”, Toni kertoo.

Suurin YVA:n ohjelmavaiheessa esille noussut ympäristövaikutus on tehtaan aiheuttama lämpökuorma mereen.

”Jäähdytysveden lämpökuorma mereen on suurin päästö. Veden laatu ei muutu jäähdytysvedellä, mutta sen lämpötila muuttuu. Jäähdytysvetenä käytettävä merivesi ei ole missään vaiheessa suoraan kontaktissa itse prosessiin, vaan ulkoinen jäähdytysvesi viilentää suljetussa sisäisessä kierrossa olevaa jäähdytysvettä. Lämpökuorman vaikutusta arvioidaan merialueelle muun muassa mallintamalla lämpökuorman vaikutus purkupisteen edustalla”, Toni kertoo.

Håkan jatkaa: ”Suunnitelmamme on syöttää prosessissa syntyvää lämpöä Kokkolan kaukolämpöverkkoon, mutta tämä ei tietenkään pysty vastaanottamaan kaikkea tuottamaamme lämpöä. Esimerkiksi kesäisin tarve purkaa lämpöä on suurempi kuin mikä on vastaanottotarve kaukolämpöverkkopäässä.”

Håkan on kiitollinen hankkeeseen liittyvistä keskusteluista ja esiin nousseista huomioista. ”Olen ehdottomasti tyytyväinen, että olemme päässeet keskustelemaan havainnoista ja ottamaan huomioon erilaisia odotuksia. Alussa on luonnollisesti enemmän kysymysmerkkejä, sillä tämä on kaikille uutta tässä mittakaavassa. Nyt koettu valmistaa meitä myös tuleviin hankkeisiin, kun saamme jo näin alkumetreillä kaikki mahdolliset näkökulmat esiin.”

 

Miten yhteistyö Envineerin asiantuntijoiden kanssa on sujunut?

”Envineeriläiset ovat vastanneet asiantuntijatyöstä ympäristöasioiden osalta. Näemme teidät neuvonantajana, joille sekä Kokkolan kaupunki, että KIP:n alue on tuttu monista muistakin hankkeista. Paikallistuntemuksesta on selkeästi ollut apua – pystytte tarjoamaan hankkeellemme kontekstia”, Håkan kertoo.

Envineerin asiantuntijoiden tekemä taustatyö kerää kiitosta sekä asiakkaalta, että viranomaiselta: ”Saimme kehuja ELY:ltä kattavasta YVA-ohjelmasta. Näen itsekin, että mitä enemmän asioita saadaan valmisteltua ennakkoon, ja siirrettyä pois tehtävien asioiden listalta, niin sitä helpompaa on jatko.”

 

Hanketta edistetään monella rintamalla samanaikaisesti

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn lisäksi hankkeessa tapahtuu monella muullakin rintamalla. Lähitulevaisuudessa alkaa pre-FEED (front end engineering) -vaiheen työstö, jossa haetaan ymmärrystä sille, kuinka toiminnan kaikki eri osa-alueet saadaan toimimaan yhteen. Näiden rinnalla työstetään myös kemikaaliturvallisuuslupaa, rakennuslupaa, sekä esimerkiksi kuljetusketjua Kokkolasta. Monenlaisia lupia ja selvityksiä siis riittää, ennen kuin tehtaan harjannostajaisia voidaan viettää. Jos olet kiinnostunut hankkeen etenemisestä, ajankohtaisimpia uutisia voit seurata osoitteessa: www.flexenskokkola.fi

 

Lisätietoja:
Håkan Jonsson
Head of business development
Flexens Oy Ab
p. +358 (0) 504 132 271
hakan.jonsson@flexens.com

Toni Uusimäki
Johtava asiantuntija
Envineer Oy
p. 040 1878408
toni.uusimaki@envineer.fi

Lue seuraavaksi

Envineer Oy vastaavana konsulttina Hyvä YVA -palkitussa hankkeessa

Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaalla ympäristövalvonta on olennainen osa rakennushanketta

Ympäristövaikutusten arviointi – mitä, miksi, miten?