Kirkkolehdon kosteikko auttaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä

Kirkkolehdon kosteikko sai kunniamaininnan Paras luontoteko -kilpailussa

Envineerin Kokkolan kaupungille suunnittelema Kirkkolehdon kosteikko on saanut kunniamaininnan Suomen Paras luontoteko -kilpailussa. Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n järjestämässä kilpailussa Suomen kansallinen komitea antaa tunnustusta ratkaisuille ja innovaatioille, jotka auttavat luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Tämän vuoden tavoitteena oli löytää hyviä esimerkkejä luontopohjaisista ratkaisuista, jotka sekä edistävät luonnon monimuotoisuuden suojelua että ihmisten hyvinvointia. Parhaimmaksi luontoteoksi valittiin YLE:n Pelasta pörriäinen -kampanja.

Kirkkolehdon kosteikon rakentaminen on raadin mukaan oiva esimerkki luontopohjaisesta ratkaisusta, joka ratkaisee yhteiskunnallista ongelmaa tukeutumalla kestävällä tavalla luontoon. Tunnustuksen toimittaneen ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen mukaan Kirkkolehdon kosteikon kunnostaminen on hieno esimerkki siitä, mitä kunnat voivat tehdä luontokadon pysäyttämiseksi. Myös Kirkkolehdon kosteikon suunnittelusta vastannut projektipäällikkö Toni Uusimäki antaa tunnustusta kaupungille: ”Kokkola on jo vuosikymmenien ajan tehnyt tärkeää ympäristönsuojelutyötä. Kunniamaininta on hieno osoitus kaupungille, joka vaalii ympäristöä ja luonnon monimuotoisuutta.”

Ei pelkkä hulevesialue

Kirkkolehdon kosteikon kunnostaminen on ollut yksi Kokkola 400 -juhlavuoden tekoja. Kokkolan kaupunkilupapäällikkö Minna Väisänen kertoo, että työtä kaupungin salmen Suntin alueen kehittämiseksi ja ympäristöarvojen parantamiseksi on tehty pitkäjänteisesti ja että Kirkkolehdon kosteikko on yksi monista kehitystoimenpiteistä. ”Alusta asti meillä on ollut tavoitteena, että Kirkkolehtoa voitaisiin hyödyntää laajemmin kuin vain pelkkänä hulevesialueena”, Väisänen avaa suunnittelun taustoja.

Kirkkolehdon kosteikon tehtävänä onkin paitsi parantaa Suntin vedenlaatua laskeuttamalla valuma-alueelta tulevaa kiintoainesta kosteikon alueelle, myös palvella mahdollisimman laajasti luonnon monimuotoisuutta. Kosteikko on suunniteltu toimimaan kalojen kutupaikkana, vesi- ja rantalintujen lisääntymis- ja ruokailualueena ja kosteikkohyönteisten elinalueena. Kosteikon kasvillisuuden ja pieneliöiden arvioidaan myös poistavan ja sitovan vedestä fosforia ja typpeä.

Lisäksi kosteikko toimii luonnonmukaisena virkistysalueena ja lähiluontokohteena. ”Itse kokkolalaisena tiedän, että Sunti on tärkeä osa kaupungin historiaa sekä nykypäivää. Uskon, että kosteikko osaltaan parantaa Suntin tilaa sekä luo monimuotoisuutta ja viihtyisyyttä Kirkkolehdon alueelle. On ollut pelkästään ilo olla suunnittelemassa kyseistä kokonaisuutta kaupungin kanssa”, Uusimäki toteaa tyytyväisenä. Myös Kokkolan kaupunki on tyytyväinen yhteistyön lopputulokseen. ”Envineerin kanssa yhteistyö on ollut joustavaa ja kaikin puolin vaivatonta”, Väisänen kiittää.

Lisätietoja Kirkkolehdon kosteikon suunnittelusta voit kysyä Toni Uusimäeltä.
+358 40 1878 408
toni.uusimaki@envineer.fi

Lue seuraavaksi

Lakeustalon Green Office -sertifikaatti kertoo ympäristöystävällisyydestä

Oikea-aikainen luontoselvitys edesauttaa hankkeen toteutumista aikataulussa

Milloin tarvitaan luontoselvitys?